زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


نخبگان جوان ؛ ۸جوانی که اختراعات ملی و بین‌المللی داشته‌اند
۲۷ / میزان ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
گرسنگی مفرط چالش دیگر افغانستان
۲۵ / میزان ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
انتخابات آمریکا؛ ۵۲درصدِ شهروندان آمریکایی، استرس ناشی از انتخابات گرفته‌اند
۲۴ / میزان ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
حوادث عاشورا؛ تاکید بر اتحاد افغان ها در رسانه های اجتماعی
۲۲ / میزان ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
۱۵ سال بعد؛ ۲۹ عکس دیدنی از جنگ آمریکا در افغانستان
۱۷ / میزان ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
ازدواج یا تحصیل؛ موضوعاتی که در جامعه افغانستان برای دختران قابل جمع نیست
۱۵ / میزان ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
از دایکندی تا کابل؛ گذشتن از چندین گذرگاه مرگ
۱۱ / میزان ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
پنج شنبه شاد؛ ۱۴ ویدئوی که هر بیننده را می خنداند
۸ / میزان ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب