زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


۲۰۱۶؛ تصاویر ماندگار از افغانستان تا یمن
۱۱ / جدی ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
کم کار کنید؛ کار زیاد باعث مرگ می‌شود
۱۱ / جدی ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
ادامه خشونت با خبرنگاران افغانستان؛ پولیس ولایت فراه یک خبرنگار را لت‌و‌کوب کرد
۱۱ / جدی ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
برنامه نویس محبوب؛ فرشته فروغ نیویورک را سکوی برای تغییر وضعیت دختران افغانستان ساخته است
۱۱ / جدی ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
خشونت‌های دنیای رسانه‌گری؛ خبرنگاران زن افغان همچنان قربانی هستند
۹ / جدی ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
تهدید امنیتی؛ نام گلکسی نوت ۷ پرواز خطوط هواپیمای آمریکایی را مختل کرد
۹ / جدی ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
روزجهانی سینما؛ ۷ کارگردان که سینمای افغانستان را حرفه‌ای ساخته اند
۸ / جدی ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب
زنان تابوشکن؛ ۷ هنرمند سینما و آوازخوانی افغانستان
۸ / جدی ۱۳۹۵
زندگی ادامه مطلب