زندگی

روایت جریان زندگی افغانی


جهان ما؛ از بوسه‌ی پاپ فرانسیس بر پای زندانیان تا بی‌جاشدگان داخلی عراقی
۳۱ / حمل ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
نژادپرستی در کانادا؛ قاچاق‌چیان جنسی و داستان غم‌انگیز دختران بومی
۳۱ / حمل ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
دنیای شیرین کودکانه؛ ۱۴ نکته که باید در باب نوع پرورش کودک در یک خانواده مراعات شود
۳۱ / حمل ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
رهبران بزرگ؛ ۷ ویژگی رهبری که زمینه‌ساز تغییرات سازنده در محیط‌های نظیر افغانستان می‌شود
۳۰ / حمل ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
روابط فرهنگی افغانستان–ایران؛ ۵ نکته در باب نمایشگاه کتاب این هفته در کابل
۲۸ / حمل ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
جلوه‌های درخشان یک تاریخ؛ بودای بامیان، ۱۶ سال نادیده‌انگاری و چشم‌های دوخته‌شده به اشرف غنی
۲۶ / حمل ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
جهان ما؛ از خبرسازی نخست‌وزیر محبوب کانادا تا ماهی‌گیری در یخ‌بندان روسیه
۲۴ / حمل ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب
فرار از چنگ داعش؛ راه دشوار رهایی نوجوان ۱۷ ساله عراقی از سرزمین جنایت
۲۴ / حمل ۱۳۹۶
زندگی ادامه مطلب