نگرانی از بسته‌بودن مراکز ثبت‌نام در شهرستان‌ها؛ تنها ۴۱ مرکز از ۶۰۰ مرکز ثبت‌نام رأی‌دهی در غزنی فعال است!
۳۰ / ثور ۱۳۹۷
تازه ها ادامه مطلب
پس از پاکستان؛ آیا ایران جبهه‌ی جنگی جدیدی را در افغانستان باز کرده است؟
۲۹ / ثور ۱۳۹۷
تازه ها ادامه مطلب
۷ شهر زیر تهدید؛ آیا رمضان خونین سال گذشته در افغانستان تکرار خواهد شد؟
۲۷ / ثور ۱۳۹۷
تازه ها ادامه مطلب
بازگشت آرامش به فراه؛ چگونه از تکرار فاجعه‌ شبه قندز جلوگیری شد؟
۲۶ / ثور ۱۳۹۷
تازه ها ادامه مطلب
نگرانی ناظران انتخاباتی؛ فقدان بانک اطلاعات و راه باز تقلب در انتخابات پارلمانی افغانستان
۲۶ / ثور ۱۳۹۷
تازه ها ادامه مطلب
استقبال از تلاش های حکومت و انتقاد از انفعال پارلمان؛ ۶ نکته از گزارش تازه یوناما در مورد افغانستان
۲۶ / ثور ۱۳۹۷
تازه ها ادامه مطلب
برشنا موسی زی؛ معلول فلج کودکان و مجروح حمله دانشگاه آمریکایی ملاله یوسف زی افغانستان خواهد شد؟
۲۵ / ثور ۱۳۹۷
تازه ها ادامه مطلب
استعداد درخشان دیگر افغانستان؛ فروزان فقیری، دنیای مهاجرت و اختراع بزرگ در ایران
۲۴ / ثور ۱۳۹۷
تازه ها ادامه مطلب
صفحه ۱ از ۳۲۹۱۲۳۴۵...۱۰۲۰۳۰...آخر »