محمد نبی رحیم‌زی |
آرشیف نویسنده نویسنده و استاد دانشگاه

محمد نبی رحیم‌زی
نویسنده و استاد دانشگاه

محمد نبی رحیم‌زی نویسنده و استاد دانشگاه است. آقای رحیم‌زی دانش آموخته فلسفه و کلام اسلامی بوده و دارای آثار متعدد در این زمینه می‌باشد.