جمعه خان محمدی |
آرشیف نویسنده استاد دانشگاه

جمعه خان محمدی
استاد دانشگاه

جمعه خان محمدی رییس پیشین دانشگاه ابوریحان است. آقای محمدی دانش آموخته جامعه شناسی بوده و دارای آثار متعدد در زمینه جامعه شناسی، سیاست و فرهنگ در افغانستان می‌باشد.

صفحه ۱ از ۳۱۲۳