آرشیف نویسنده خبرنگار

علی اکبر
خبرنگار

علی غرق در رسانه های اجتماعی است. او روزانه با فیس بوک و توتیتر از خانه بیرون می شود و شبانه غرق در رسانه های اجتماعی به خانه باز می گردد. علی خبرنگار رسانه های اجتماعی خبرنامه است.

صفحه ۵ از ۹« ابتدا...۳۴۵۶۷...آخر »