آرشیف نویسنده خبرنگار

عبدالله رحمانی
خبرنگار

عبدالله دانش آموخته اقتصاد است. او در بخش‌های اقتصادی و سیاسی برای خبرنامه به‌عنوان تهیه‌کننده و خبرنگار کار می‌کند. رحمانی پیش از این فعالیت‌های تحقیقی و اداری نیز انجام داده‌است

صفحه ۲ از ۱۶۱۲۳۴۵...۱۰...آخر »