پس از درج فهرست جدید از اقوام در شناسنامه های برقی از سوی اداره ملی احصاییه و معلومات این اقدام با واکنش گسترده میان شهروندان و چهره های دولتی و سیاسی همراه شده است. شماری این تصمیم اداره احصاییه را غیرقانونی و «نفاق افگنانه» میان مردم افغانستان خوانده اند.

میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در اعلامیه ای درج فهرست تازه از اقوام را در شناسنامه برقی نشان‌گر تحرکاتی حلقات خاصی خوانده که به گفته او از چندی بدینسو در پی تضعیف نظام، از هم پاشیدن ملت و دامن زدن به اختلافات قومی اند.

رحمانی افزوده: «این برنامه جز از هم‌پاشی مردم افغانستان که از قبل تعیین شده به‌نظر می‌آید، به‌عوض بسیج و همسبتگی مردم و وحدت جامعه‌ افغانستانی، به تقسیم اقوام کشور به‌سطح قریه و ولسوالی پرداخته‌است.»

رییس مجلس با بیان اینکه این اقدام به‌هدف راه‌ اندازی نفاق و تفرقه در کشور است تاکید کرده: «پیام من به‌حیث رئیس مجلس و قانون‌ساز این سرزمین این‌ست که بیشتر ازین به‌ سرنوشت مردم، قانون و این کشور بازی نکرده و بی‌حرمتی قائل نشوید، و به زود ترین فرصت ممکن طرح تقسیم اقوام را باز نگری نمایید.»

صلاح الدین ربانی رییس حزب جمعیت اسلامی نیز در واکنش به این اقدام گفته است: «‏سیاست افتراق بین اقوام افغانستان در این شرایط حساس که کشور عزیز ما بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به متحد شدن دارد، حماقت و آب ریختن به آسیاب دشمن است.»

ربانی افزوده که که اداره احصاییه در یک برنامه طرح ریزی شده، به تقسیم اقوام افغانستان به سطح قریه و ولسوالی پرداخته است. به گفته او این برنامه ادامه‌ی تحرکاتی است که از چندی بدینسو برای تضعیف نظام، دامن زدن به اختلافات قومی و صدمه زدن به یک افغانستان متحد توسط یک حلقه خاص روی دست گرفته شده است.

رییس حزب جمعیت اسلامی تاکید کرده که «غاصبان قدرت» به جای کار در راستای وحدت و همبستگی جامعه دنبال تجزیه اقوام و نفاق میان آنان اند.

او این اقدام را  نشاندهنده مأموریت «حلقه خاص» به هدف راه اندازی تفرقه و نفاق در جامعه خوانده گفته است: «توصیه ما برای این حلقه کوچک این است که بیشتر از این با عزت مردم افغانستان بازی نکنید و دست از این بازی های غلط بردارید.»

رحمت الله نبیل رییس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی نیز واکنش نشان داده و تاکید کرده که ‏سیاست «افتراق بین اقوام» در این شرایط حساس کنونی که افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به متحد شدن دارد، «حماقت و آب ریختن به آسیاب دشمن» است.

اضافه سازی اقوام در شناسنامه برقی

اداره احصاییه و معلومات روز گذشته اعلام کرد که بزرگان برخی از اقوام از طریق مراجع مختلف رسمی، خواهان درج اقوام شان که در قانون اساسی به‌گونه صریح به ذکر نشده در شناسنامه های برقی شده اند.

این اداره افزوده که براساس این درخواست اداره احصاییه با در نظرداشت تفسیر بند سوم ماده چهار قانون اساسی که از سوی شورای دادگاه عالی صورت گرفته تصمیم گرفته است که نام اقوام را در شناسنامه برقی درج کنند.

اداره احصاییه و معلومات خاطرنشان کرده که در تفسیر دادگاه عالی از بند سوم ماده چهارم قانون اساسی آمده: «تصریح اقوام چهارده گانه به مفهوم حصر نبوده و عبارت سایر اقوام شامل اقوام دیگر غیر از اقوام چهارده گانه نیز می گردد و درج آن در تذکرۀ تابعیت، مطابق احکام قانون ممانعت ندارد.»

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری روز گذشته در واکنش به این اعلامیه اداره احصاییه و معلومات گفته بود: «درست است که افغانستان کشور کثیرالقومی است و این تنوع از زیبایی های فرهنگی و اجتماعی کشور ما است و هر قومی هم حق دارد که با هویت خود به رسمیت شناخته شود، اما این هم درست نیست که شاخه ها و طوایف متعدد یک قوم و تبار، به عنوان اقوام مستقل و متعدد معرفی شوند.»

دانش تاکید کرده که شناخت هویت های قومی یک کار مسلکی، علمی، تاریخی و فرهنگی لازم دارد و نباید به سادگی و شتابزده تصمیم گرفته شود.

معاون دوم ریاست جمهوری با اشاره به تقسیر ماده بند سوم ماده چهار قانون اساسی خاطرنشان که در سال 1396 در این رابطه به حکم رییس جمهور کمیسیونی توظیف شده اما آن کمیسیون به نتیجه و تصمیم نهایی نرسیده و در طول این مدت حکومت تنها در مورد قوم «سادات» تصمیم گرفته که به عنوان هویت مستقل شناخته شود.

نه به اکثریت سازی جعلی

در همین حال شماری از کاربران فضای مجازی نیز با راه اندازی کارزار «نه به اکثریت سازی جعلی» به این اقدام اداره احصاییه و معلومات واکنش نشان داده اند.

آنان گفته اند که اداره احصاییه مناطق را به نام قوم ثبت کرده است.