زنان موجوداتی غیرقابل پیش‌بینی هستند. آنها احساساتی هستند و به راحتی نظر خود را تغییر می‌دهند، می‌توانند تکانشی و شگفت‌آور باشند، به راحتی عاشق شوند و بعد تغییر عقیده بدهند.

با این حال، هنگامی که یک زن عشق واقعی را تجربه می‌کند، می‌تواند آنقدر از خود گذشتگی کند که خودش آسیب ببیند. اما چگونه بفهمیم که زنی واقعا دوست‌مان دارد. در این نوشتار ۱۰ نشانه های دوست داشتن زنان وجود دارد که به شما در کشف حقیقت کمک می‌کند.

او مانند یک مادر از شما مراقبت می‌کند . 1

غریزه مادری زنی که دوست‌تان دارد، او را وادار می‌کند تا هر کاری بکند که شما بیمار نشوید و خوب بمانید. او تا آنجا که می‌تواند برای انجام این کار به شما محبت می‌کند. مثلا به شما یادآوری می‌کند که ویتامین مصرف کنید و وقتی تا دیروقت بیدار می‌مانید شما را سرزنش می‌کند.

مطلب مرتبط: ۷ نشانه که شما یک مرد آلفا هستید

او حاضر است برای شما فداکاری کند .2

از نشانه های دوست داشتن زنان این است که حتی کارهای شخصی خود را کنار می‌گذارد، تا به شما کمک کند!

هر چقدر آزار دهنده باشید، او مهربان و صبور است .3

هر چقدر هم که آزارش بدهید، او نمی‌تواند خودش را از شما دور کند. حتی اگر او به خاطر لجبازی از شما عصبانی شود، در پایان روز نرم می‌شود و حال‌تان را می‌پرسد. از نشانه های دوست داشتن زنان این است که صبور هستند زیرا جنبه مثبت شما را می‌بینند.

بارها شما را می‌بخشد .4

مهم نیست که چند بار او را آزار داده یا ناامید کرده‌اید، او همیشه شما را می بخشد چون عشق او بی قید و شرط است.

مطلب مرتبط: ۷ نشانه دوست داشتن مردان، حتی اگر خودشان به زبان نیاورند!

نشانه های دوست داشتن زنان؛ عادات بد شما را تحمل نمی‌کند .5

او هرگز رفتارهای منفی شما مانند تا دیروقت بیدار ماندن یا سیگرت مصرف کردن را تحمل نخواهد کرد. آنچه برای او مهم است خلاص شدن شما از شر اعمال یا چیزهایی است که می‌توانند به شما آسیب برسانند.

او شما را تشویق می‌کند که فرد بهتری باشید .6

درست مثل یک مادر، زن عاشق به شما کمک می‌کند که نسخه بهتری از خود باشید.

او شما را در رسیدن به آرزوهایتان تشویق و حمایت می‌کند .7

یکی از مهم‌ترین نشانه های دوست داشتن زنان این است که می‌خواهند شما به آرزوهای‌تان برسید زیرا دوست دارند خوشبخت و شاد باشید. او همیشه شما را تشویق می‌کند که اهداف خود را دنبال کنید، به خصوص در مواقعی که ناامید هستید.

در تاریک‌ترین زمان‌ها با شما می‌ماند .8

زنی که دوست‌تان دارد به شما کمک می‌کند ارزش خود را دوباره ببینید و دوباره روی پاهای‌تان بایستید.

مطلب مرتبط: ویژگی زنان آلفا؛ ۸ نشانه که شما یک زن آلفا هستید

او از شما سو استفاده نخواهد کرد .9

او تا آنجا که ممکن است، از شما چیزی نمی‌خواهد. او دوست ندارد که بیش از حد برای او خرج ‌کنید یا برنامه‌های شخصی خود را فدا ‌کنید تا به او در رفع نیازهایش کمک کنید.

10. نشانه های دوست داشتن زنان؛ قدرتان را می‌داند

او با قدردانی از هر کاری که برایش انجام می‌دهید، سبب می‌شود واقعی او را احساس کند. او فراموش نمی‌کند که از شما حتی برای کارهای کوچک تشکر کند. او به نیازها و احساسات شما حساس است، بنابراین تلاش‌تان را هدر نمی‌دهد.