خط سرخ مجلس نمایندگان؛ کمیته مشترک ارزیابی افزایش معاشات کارمندان دولتی تشکیل شد |
خط سرخ مجلس نمایندگان؛ کمیته مشترک ارزیابی افزایش معاشات کارمندان دولتی تشکیل شد

خط سرخ مجلس نمایندگان؛ کمیته مشترک ارزیابی افزایش معاشات کارمندان دولتی تشکیل شد

۲۹ / جدی ۱۳۹۹ | ۰ دیدگاه

پس از آن که مجلس نمایندگان یکسان سازی معاشات کارمندان دولتی را خط سرخ اعلام کرد وزارت مالیه می گوید مطابق به راهنمایی ریاست جمهوری به کمیته مشترک وظیفه سپرده شده است که امکان پذیری طرح افزایش معاشات را ارزیابی نموده و در رابطه به تشخیص و تدارک منابع مورد نیاز پیشنهادات عملی شان را به نشست کابینه ارایه کنند.

وزارت مالیه امروز دوشنبه (۲۹جدی) ضمن قدردانی از پیشنهادات نمایندگان مردم در پارلمان در رابطه به مسوده بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ گفته است که سه ماه قبل رییس جمهور غنی مسئله یکسان سازی معاشات کارکنان دولتی را در نشست کابینه مطرح کرده بود.

این وزارت افزوده که کابینه به تاریخ ۱۴ ماه عقرب سال روان طرح یکسان سازی معاشات را به وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تسلیم داده و تاکید بر این شده که بودجه ذخیره شده از مصارف غیرضروری و تجملی به منظور رفاه کارکنان در بخش های انکشافی بمصرف برسد.

این وزارت تاکید کرده: «یکسان سازی و افزایش معاشات معلمین و سایر کارکنان دولتی از جمله خواسته های مشروع ایشان است که بدون درنظرداشت امکانات مالی و تحلیل عملی مالی قابل تطبیق نمی باشد»..

یکسان سازی معاشات خط سرخ مجلس نمایندگان

این در حالی است که میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان به تاریخ ۲۴ جدی گفته بود که یکسان‌سازی معاشات کارکنان دولت «خط سرخ» این مجلس است و تا زمانی که حکومت به آن توجه نکند بودجه سال ۱۴۰۰ مالی تصویب نخواهد شد.

رحمانی تاکید کرده بود که طرح یک‌سان سازی معاشات کارمندان دولت از کودهای ۹۱ و ۲۱ تا ۲۵ بودجه اجرا شود.

پیش از این نیز مجلس نمایندگان طرحی را برای یکسان سازی معاشات کارمندان دولتی تصویب کرده بود و خواستار گنجانیدن آن در سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ شده بود.

مجلس نمایندگان به تاریخ ۲۷ جدی پیش نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ برای بار دوم رد کرد.

 اعضای مجلس دلیل رد بودجه در دور دوم را ۱۹ مورد تخطی و عدم گنجانیدن یکسان‌سازی معاشات در بودجه عنوان کرده بود.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید