شهرداری کابل در واکنش به معرفی داوود سلطان زوی از سوی مجلس نماینده گان به دادستانی کل می گوید شهردار کابل بر اساس فرمان رییس جمهور تعیین شده و مکلفیت قانونی برای حضور در مجلس نمایندگان ندارد.

نعمت‌الله بارکزی، رییس نشرات و آگاهی عامه‌ی شهرداری کابل امروز چهارشنبه (10جدی) گفته است که داوود سلطان زوی شهردار کابل به روز دوشنبه گذشته به دلیل عضویت کابینه در یکی از «جلسات مهم» کابینه اشتراک داشتند و نمی توانست در «یک زمان در دو مکان» حضور پیدا کند.

بارکزی افزوده که شهرداری کابل این موضوع را کتبی به مجلس اطلاع داده بود.

رییس نشرات و آگاهی عامه‌ی شهرداری تاکید کرده: «به دلیل اینکه شهردار کابل براساس فرمان رییس‌جمهوری کشور تقرر حاصل پیدا کرده است، از دید قانونی هیچ مکلفیتی ندارد که در جلسات مجلس نمایندگان حضور یابد.»
به گفته او در صورتی که اجندا از سوی مجلس نمایندگان شریک شود، از «دید اخلاقی» در بخش حضور یافتن شهردار کابل در نشست‌های این مجلس مشکلی وجود ندارد.

بارکزی خاطرنشان کرده که شهرداری کابل «احترام کامل» به مجلس نمایندگان دارد.

معرفی شهردار کابل به دادستانی کل

این در حالی است که مجلس نمایندگان در نشست امروز چهارشنبه محمدداوود سلطان‌زوی، شهردار کابل را به دادستانی معرفی و امضایش را بی‌اعتبار اعلام کرد.

موضوع معرفی شهردار کابل به دادستانی کل از سوی شماری از اعضای این مجلس پیشنهاد و توسط میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان به نشست عمومی ارائه و با اکثریت آرا تایید شد.

رییس مجلس نمایندگان عدم رسیدگی به مشکلات محیط زیستی، عدم توجه به اعمار بلندمنزل‌های خودسر، تعیینات غیرقانونی و خودسر، عدم اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و عدم حضور مکرر در نشست‌های عمومی و کمیسیون‌های مجلس نمایندگان را دلیل معرفی داوود سلطان زوی به دادستانی کل خواند.