در ادامه تنش ها بر سر محل مذاکرات بین الافغانی ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است رییس جمهور غنی با عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی در ارگ دیدار و در مورد زمان و مکان مرحله بعدی مذاکرات گفتگو کرده اند.

ارگ ریاست جمهوری گفته است که دیدار رییس جمهور غنی و آقای عبدالله امروز یک‌شنبه (7جدی) با حضور حمدالله محب مشاور امنیت ملی صورت گرفته و رییس شورای عالی مصالحه ملی گزارش دومین نشست کمیتۀ رهبری این شورا را ارایه کرده است.

در خبرنامه ارگ آمده است در این دیدار دو طرف در خصوص موقعیت و زمان مرحله بعدی مذاکرات صلح میان دولت و گروه طالبان نیز گفتگو کرده اند.

آقای غنی در این دیدار تاکید کرده که حکومت افغانستان یکجا با گروه حمایت از پروسه صلح افغانستان، مراحل بعدی مذاکرات صلح را به پیش خواهد برد.

محل مذاکرات ادامه تنش میان ارگ و سپیدار

پس از آن که بعد از توقف مذاکرات دفتر شورای امنیت ملی و ارگ ریاست اعلام کردند که دور دوم مذاکرات در افغانستان برگزار شود این موضع تنش تازه ای را میان ارگ و سپیدار به میان آورد.

سپیدار پس از این اعلام ارگ تاکید کرد که محل مذاکرات نباید مانع آغاز دور دوم مذاکرات بین الافغانی شود.

عبدالله عبدالله روز گذشته در دومین نشست کمیته رهبری شوری مصالحه یک بار دیگر بر موضع اش تاکید کرده گفت که این مهم است که مرحله دوم مذاکرات در تاریخ از پیش تعیین شده آن آغاز شود و محل مذاکره نباید سبب تاخیر در مذاکرات گردد.

پس از این موقف عبدالله عبدالله امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته است: «دیروز صحبت و تبصره  هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان را در دومین جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه شنیدم. طالب اعتقاد به زندگی باهمی و مسالمت آمیز با افغانستان نو ندارد.»

صالح بابیان این که توافق دوحه برای طالب اعتماد به نفس «کاذب و پوشالی» ایجاد کرده افزوده: «نهادهایی که می تواند به طالب تفهیم کند که غلط کرده اند وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و بقیه ارگانهای دولت است.»

معاون اول ریاست جمهوری خاطرنشان کرده که مذاکرات باید ادامه یابد تا راه صلح آمیز برای بحران پیدا شود اما راه حل تنها از قطر و دوحه نمی گذرد.

گروه طالبان نیز پیش ازاین پیشنهاد حکومت مبنی بر محل مذاکرات در داخل افغانستان را رد کرده است.

قرار است بر اساس توافق هیئت مذاکره کننده حکومت و طالبان دور دوم مذاکرات بین الافغانی تا 9 روز آینده دوباره از سر گرفته شود.