همزمان با پیشرفت در گفتگوهای صلح و ایجاد کمیته مشترک برای ترتیب آجندای مذاکرات در دوحه آلمان، قطر، ناروی، اندونزی و ازبکستان با نشر اعلامیه مشترک از دو طرف مذاکره کننده خواسته اند که کاهش خشونت ها را در اولویت قرار دهند.

این کشورها امروز پنج‌شنبه (13قوس) با نشر اعلامیه مشترک از نهایی سازی طرزالعمل مذاکرات استقبال کرده گفته اند که این نشان دهنده گام مهمی در فرآیندی است که پایان آن یک توافق صلح دوامدار و فراگیر را در افغانستان داشته باشد.

در این اعلامیه مشترک نقش قطر در میزبانی و تسهیل نهایی سازی طرزالعمل مذاکرات تحسین شده افزوده اند که با توجه به «نقطه عطف» مهم که روز گذشته به دست آمده دو طرف مذاکرات را تشویق کرده اند که با حسن نیت، به طور سازنده و یافتن نقاط مشترک، به گفتگوها ادامه دهند.

این کشورها در اعلامیه شان تاکید کرده اند: «ما همچنین از هر دو طرف می خواهیم که اولویت خود را برای پایان دادن به خشونت قایل شوند.»

ایجاد کمیته‌ ترتیب آجندای مذاکرات صلح

از سوی هم نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده حکومت امروز در پیامی به رسانه ها گفته است که روز گذشته جلسه مشترک اعضای هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان برگزار و بحث روی آجندا آغاز شده است.

نادری تاکید کرده: «تصمیم گرفته شد که از سوی دو جانب یک کمیته مشترک کار خود را روز شنبه آغاز و روی جزییات آجندا و عناوین آن بحث کند و یک مسوده را با آجندا ترتیب نماید».

به گفته او آتش‌بس خواست مردم و جانب افغانستان است که هیئت مذاکره حکومت افغانستان در مورد آن گفتگو خواهد کرد.

این در حالی است که روز گذشته هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان از نهایی سازی طرزالعمل مذاکرات خبر دادند.

نهایی سازی طرزالعمل مذاکرات که نزدیک به سه ماه زمان برد با استقبال گسترده حکومت افغانستان و جامعه بین المللی نیز همراه شده است.