همزمان با گزارش های از شکست بن بست در مذاکرات صلح دوحه رییس جمهور غنی می گوید مهمترین اولویت حکومت صلح است و باید به این روند انرژی تازه بخشیده شود زیرا مذاکرات دوحه در وضعیت نامطلوب قرار دارد.

رییس جمهور غنی شام روز گذشته (۳۰عقرب) در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد پروسه صلح افغانستان از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شده از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که حمایت های خویش را از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه دهند.

غنی افزوده: «مهمترین ضرورت و اولویت ما صلح است و ما باید به پروسۀ صلح انرژی تازه ببخشیم زیرا دوحه در وضعیت نامطلوب قرار دارد و شما در این راستا می توانید نقش عمده را بازی کنید.»

او با بیان اینکه جامعه جهانی به توافق رسیده که افغانستان به اهداف مطلوب اش از طریق راه حل سیاسی، نایل شود تاکید کرده که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال صلح افغانستان مهم است و این سازمان تعهد همیشگی خود را در راستای استقلال، حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی افغانستان ابراز کرده اند.

رییس جمهور خاطرنشان کرده که تعهدات شورای امنیت برای حمایت از مردم افغانستان بخاطر خاتمه دادن به جنگ، ادغام مجدد، صلح و ثبات پایدار، احترام به حقوق بشر و نیز اینکه افغانستان دوباره به پناهگاه امن تروریستان مبدل نشود مهم است و باید حقوق افغان ها توسط خودشان در پروسه های سیاسی در آینده تضمین شود.

او تاکید کرده که برقراری صلح هزینه دارد و تیم مذاکراتی حکومت در دوحه بر تعهدات خود در مذاکرات صلح پابند است.

آقای غنی تداوم قطعنامه های شورای امنیت را نه تنها تایید بر حقوق، ارزش ها و اهداف افغانستان خوانده اضافه کرده که این قطعنامه ها چوکاتی را مشخص می کند که تنها جمهوری اسلامی افغانستان دولت مشروع است و امارت اسلامی از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و این سازمان احیای دوباره امارات اسلامی را حمایت نمی کند.

رییس جمهور از شورای امنیت ملل متحد همچنان خواسته است که خواست شان را برای یک آتش بس در افغانستان ابراز کند، تا شرایط برای آمادگی بهتر در راستای مبارزه موثر با موج دوم ویروس کرونا فراهم شود.

او تطبیق تحریم ها منحیث یک ابزار برای موفقیت در مذاکرات با طالبان مهم خوانده گفته است که این تعزیرات تنها زمانی می تواند موثر واقع شود که هر تغییر در میکانیزیم جاری صلح مبتنی بر پیشرفت ملموس در پروسه صلح باشد.

شکست بن بست در مذاکرات صلح

آقای غنی در حالی از وصعیت نامطلوب روند مذاکرات در دوحه سخن می گوید که پس از گذشت بیش از دو ماه از آغاز رسمی مذاکرات صلح به تازگی رسانه ها به نقل از منابع در هیئت مذاکره‌کننده دولت و طالبان از پیش‌رفت‌ها در تهیه کارشیوه مذاکرات گزارش داده اند.

در این گزارش ها آمده است که هیئت دولت و طالبان روی موارد اختلافی به صورت کلیات توافق کرده‌اند و هم اکنون گفتگوها در سطح رهبری هیئت‌های مذاکره‌کننده دولت و طالبان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش ها قرار است پس از نهایی شدن این توافق در جریان هفته روان، جزییات این توافق با مردم شریک شود.

گفته می شود کشور قطر به عنوان تسهیل‌کننده در نهایی سازی و توافق هیئت های دو طرف در مورد طرزالعمل مذاکرات نقش داشته است.