امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور گفته که سینما پارک فرسوده است و قابل تعمیر نیست و برای اهداف امروز قابل استفاده نمی‌باشد.

آقای صالح روز سه شنبه (20 عقرب) در صفحه فیسبوک خود نوشته که شهرداری کابل منتظر ایده‌های تخنیکی مردم است تا بتواند یک طرح جایگزین را برای پر کردن جای خالی سینمای در حال فروشی اجرایی نماید.

او افزوده: “شهرداری کابل طرحی دارد که ما می‌خواهیم با مشورت با همه نهادهای مهندسی و فرهنگی در میان بگذاریم. تماس های مکرر با انجمن مهندسان افغانستان و شخصیت‌های فرهنگی صورت گرفته. این طرح جایگزین، شامل تمام خواسته های منطقی شهروندان شهر کهنه و نو کابل می‌شود.”

به گفته آقای صالح از فضای موجود باید استفاده بیشتر و مطابق به خواسته های فرهنگی و تمدنی صورت گیرد و به همین دلیل لحظاتی پیش می‌آید که اهمیت کفایت و کارآیی از محبوبیت و عواگرایی بیشتر است.

سینما پارک، یکی از اماکن فرهنگی افغانستان، دوشنبه شب (19 عقرب) توسط کارمندان شهرداری تخریب شد.