مقام های محلی غزنی تایید می کنند که اعتراضات مردمی در این ولایت پایان یافته و شاهراه کابل –قندهار به روی ترافیک باز شده است.

پس از چهار روز اعتراضات مردمی در پیوند به افزایش ناامنی ها‌ در غزنی و مسدود شدن شاهراه کابل- قندهار اکنون مقام های محلی این ولایت می گویند اعتراضات در این ولایت پایان یافته و شاهراه کابل- قندهار ناوقت روز گذشته به روی ترافیک باز شده است.

نصیر احمد فقیری رییس شورای ولایتی غزنی امروز یک‌شنبه (۱۶سنبله) به خبرنامه گفت اعتراضات روز گذشته با پادر میانی رییس اداره ارگان های محلی پایان یافته است.

فقیری افزود: «رییس اداره ارگان های محلی امروز در رابطه به وضعیت غزنی و خواست های معترضین و وکلای غزنی با رییس جمهور مجلس دارند و برای ما وعده داده اند که این مجلس ما حتما موثریت خود را دارد.»

رییس شورای ولایتی غزنی تاکید کرد که رییس اداره ارگان های محلی از معترضان خواسته است که شاهراه را باز کنند.

به گفته او اعتراضات نظر به وعده رییس ارگان های محلی پایان یافته است.

از سوی هم واحدالله جمعه زاده سخنگوی والی غزنی به خبرنامه گفت شاهراه کابل- قندهار پس از دو روز حوالی ساعت ۶ شام روز گذشته برروی ترافیک باز شده است.

جمعه زاده افزود معترضین خواهان توجه مقام های محلی غزنی و حکومت به وضعیت این ولایت، نا امنی ها و عملی شدن وعده های سال گذشته رییس جمهور غنی بودند و در نشست  روز گذشته مقام های محلی با معترضین به آنان قناعت داده تا خواسته های شان را باحکومت مرکزی شریک کنند و نیز زمینه این را فراهم کنند تا خواست معترضین «رو در رو» با رییس جمهور شریک ساخته شود.

 اعتراضات در غزنی

پس از افزایش نا امنی ها و حملات طالبان در غزنی باشند‌گان این ولایت  روز چهارشنبه هفته گذشته دست به اعتراض زدند.

معترضین حکومت محلی غزنی را به ناتوانی در مهار این ناامنی‌ها متهم کرده خواهان برکناری آنان بودند.

معترضین در دومین روز اعتراضات شان با ایجاد خیمه تحصن شاهراه کابل – قندهار را به روی ترافیک مسدود کرده بودند.