چهار کارمند بلندپایه بانک مرکزی به دادستانی کل معرفی می شوند |
چهار کارمند بلندپایه بانک مرکزی به دادستانی کل معرفی می شوند

چهار کارمند بلندپایه بانک مرکزی به دادستانی کل معرفی می شوند

۵ / سرطان ۱۳۹۹ | ۰ دیدگاه

 بانک مرکزی اعلام کرده است که براساس فیصله اخیر شورای عالی این بانک که عالی ترین مرجع تصمیم گیری بانک مرکزی است چهارکارمند بلند رتبه متهم به فساد در هفت پرونده، از وظیفه سبک دوش و پرونده های شان جهت بررسی دادستانی کل فرستاده می شود.

بانک مرکزی امروز پنجشنبه (۵سرطان) با نشر خبرنامه ای گفته است که‌ اداره ناظر کل (تفتیش داخلی) این بانک هفت پرونده فساد را بررسی و گزارش آن را به کمیته تفتیش ارایه و پس از آن برای تصمیم گیری به شورای عالی فرستاده شده است.

در خبرنامه بانک مرکزی آمده است که در شورای عالی بانک مرکزی فیصله شده که برخی از کارمندان بلند رتبه متهم به فساد از وظیفه سبکدوش و مابقی کارمندان دخیل «مویدات تادیبی» دریافت کنند.

هرچند بانک مرکزی از کارمندان بلندرتبه برکنار شده این بانک نام نبرده است اما دیده می شود محمدقسیم رحیمی، معاون دوم بانک مرکزی افغانستان در جمع برکنار شدگان قرار دارد.

آقای رحیمی در فسبوک اش نگاشته است که برکناری اش خلاف قانون بانک مرکزی است و از سوی اجمل احمدی سرپرست این بانک گرفته شده است.

او افزوده: «امروز صبح در حالیکه به طرف دفتر کاری ام روان بودم که اطلاع یافتم از طرف نفرهاى مسلح دفترم محاصره شده و گفته شده که بنده را به دفتر داخل شدن اجازه ندهند و اجمل احمدى مرا ساعت ٨:۴۵ به منزلش احضار کرده. به خانه اش رسیدم و گفت که در شورای عالی بانک تصمیم گرفتیم که شما را از وظیفه سبکدوش کنیم.»

معاون دوم برکنار شده بانک مرکزی تاکید کرد: اجمل احمدی وی را ۴۸ ساعت مهلت داده تا بدون جنجال وظیفه اش را ترک کند. با این منظور، ۴٨ ساعت برای شما فرصت داده می شود تا بدون جنجال وظیفه را ترک کنید.

رحیمی ضمن اینکه تصمیم شورای عالی بانک مرکزی و اجمل احمدی را محکوم کرده خاطرنشان کرده است که موضوع را با تمام توان بطور قانونی از طریق نهادهای عدلی و قضایی کشور پیگری میکند و از همه اجراات اش در پانزده سال گذشته دفاع می نماید.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید