وزارت صحت خواهان همکاری داکتران بدون مرز در شفاخانه صدبستر دشت برچی شد |
وزارت صحت خواهان همکاری داکتران بدون مرز در شفاخانه صدبستر دشت برچی شد

وزارت صحت خواهان همکاری داکتران بدون مرز در شفاخانه صدبستر دشت برچی شد

۱ / سرطان ۱۳۹۹ | ۰ دیدگاه
Image Title

 وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که احمد جواد عثمانی سرپرست این وزارت در دیدار با داکتر فلیپ نماینده داکتران بدون مرز در افغانستان، خواهان ادامه همکاری‌های این سازمان در شفاخانه صدبستر دشت برچی شده است.

وزارت صحت عامه خبر داده است که این دیدار امروز یک شنبه (۱سرطان) صورت گرفته و سرپرست وزارت صحت در این دیدار، از کارکردها و تلاش‌های سازمان داکتران بدون مرز در افغانستان قدردانی کرده آنان را از همکاران مهم سکتور صحت افغانستان خوانده است.

وزارت صحت افزوده که داکتر فلیپ هدف از توقف کار شان را در شفاخانه صد بستر دشت برچی مصئونیت جان کارمندان این نهاد خوانده و تأکید کرده که سازمان داکتران بدون مرز مصمم است تا شفاخانه صد بستر برچی را در جهت اکمال دوا و تجهیزات حمایت کند.

در خواست ادامه فعالیت داکتران بدون از سوی خانواده های قربانیان شفاخانه صد بستر دشت برچی

روز گذشته نیز شماری از خانواده‌های قربانیان حمله بر این شفاخانه در گردهمایی خواهان از سرگیری فعالیت های داکتران بدون مرز در این شفاخانه شدند.

آنان تأکید کردند که باشندگان دشت برچی به‌ دلیل دسترسی محدود به خدمات صحی، نیازمند عرضه‌ی خدمات توسط سازمان داکتران بدون مرز می‌باشند.

داکتران بدون مرز با شش سال فعالیت پس از حمله مهاجمان انتحاری بر شفاخانه صد بستر دشت برچی فعالیت هایش در این شفاخانه پس از حمله مهاجمان انتحاری به تاریخ ۲۳ ثور بالای این شفاخانه به تاریخ ۲۶ جوزا اعلام کرده اند که فعالیت اش را در شفاخانه ۱۰۰ بستر دشت برچی خاتمه داده و از بخش نسایی ولادی این شفاخانه خارج شده اند.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

Comment is not allowed