پس از پنج ماه؛ کمیتۀ محافظت از صرافان شهر کابل ایجاد شد |
پس از پنج ماه؛ کمیتۀ محافظت از صرافان شهر کابل ایجاد شد

پس از پنج ماه؛ کمیتۀ محافظت از صرافان شهر کابل ایجاد شد

۲۹ / جوزا ۱۳۹۹ | ۰ دیدگاه
Image Title

 کمیته محافظت از صرافان در شهر کابل پس از نزدیک به پنج ماه از هدایت رییس جمهور غنی ایجاد شد.

دفتر والی کابل امروز پنجشنبه (۲۹جوزا) با نشر خبرنامه گفته است که ‌کمیتۀ محافظت از صرافان شهر کابل پس از هدایت رییس جمهور غنی و به رهبری والی و سکرتریت رییس امنیت ملی کابل ایجاد شده است.

در خبرنامه دفتر والی کابل آمده است که در این جلسه رییس امنیت ملی ولایت کابل خواستار همکاری صرافان شد و گفته است که صرافان باید با امنیت ملی هماهنگی داشته و در زمان انتقال پول این اداره را در جریان بگذارند.

این در حالی است که پس از افزایش اختطاف صرافان در شهر کابل و اعتراض صرافان رییس جمهور غنی به تاریخ ۹ دلو سال گذشته در دیدار با شماری از صرافان هدایت داده بود که گروه ویژه مبارزه با ربایندگی از سوی امنیت ملی و وزارت امور داخله به همکاری دادستانی ایجاد و نیز به تمام قضایای صرافانی که تحت بازداشت قرار دارند، رسیدگی عاجل صورت گیرد.

 

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید