ارگ ریاست جمهوری می گوید  به مناسبت هشتم ثور، سالروز پیروزی مجاهدین، هزاران زندانی از زندان ها آزاد می‌شوند.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور در توییترش نگاشته است که ‏جلسه‌ رهبری حکومت افغانستان، صبح ‌امروز دوشنبه (8ثور) به مناسب هشتم ثور، متن فرمان ریاست جمهوری مبنی بر عفو زندانیان را نهایی کرده است.

خبرنامه
آزادی زندانیان به مناسبت 8 ثور

صدیقی افزوده که در نتیجه این فرمان، هزاران زندانی از زندان‌های کشور آزاد خواهند شد.

سخنگوی رییس جمهور اضافه کرده که ‏جزییات این فرمان، بعد از ظهر امروز با حضور معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس زندان‌ها با رسانه‌ها در میان گذاشته می‌شود.

این در حالی است که پیش از این نیز ریاست جمهوری فرمانی را به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها صادر کرده بود که در نتیجه‌‌ آن، هزاران زندانی در دو هفته‌ اخیر از زندان‌ها آزاد شدند.