ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که رییس جمهور غنی در یک کنفرانس ویدیویی با ولسوالان کشور گفته است که یک مرکز تجرید ویروس کرونا از ۲۰ تا ۵۰ بستر، با استفاده از امکانات محلی و تجهیزات موجود، در تمام ولسوالی‌ها ایجاد شود.

ارگ با نشر یک خبرنامه گفته است که رییس جمهور غنی عصر روز گذشته(دوشنبه، ۱ثور)، با ولسوالان کشور در خصوص مبارزه با ویروس کرونا از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده است.

ghani2

ولسوالان در خصوص تدابیر، اقدامات و چالش های ناشی از این ویروس صحبت کرده و گفته اند که در مطابقت با استراتژی حکومت در خصوص بسیج مردمی، هماهنگی علما، جامعه مدنی و نهادهای مختلف، آگاهی دهی، توزیع اوراق معلوماتی، ایجاد مراکز قرنطین، ضد عفونی ساحات مختلف و ایجاد کمیته های کنترول نرخ ها، اقدام کرده اند.

در این ویدیوکنفرانس داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت نیز گفت که تا کنون پنج تا شش لابراتوار تشخیص ویروس کرونا در کشور ایجاد شده و قرار است با همکاری بنیاد انکشافی آقا خان، این لابراتوارها در ولایت‌های پکتیا و کندز، بدخشان و بامیان نیز ایجاد شود.