ارگ ریاست جمهوری می گوید که محمد اشرف غنی با والیان زون های مرکز، جنوب و جنوب شرق در راستای مبارزه با ویروس کرونا از طریق ویدیو کنفرانس گفتگو کرده است.

در یک خبرنامه ارگ آمده است که شام روز گذشته(شنبه، 16حمل) محمد اشرف غنی از طریق ویئو کنفرانس با والیان غزنی، خوست، پکتیا، پکتیکا، لوگر، قندهار، ارزگان، زابل، بامیان و دایکندی گفتگو کرده و گزارش آن ها را در خصوص اقدامات کمیته های ولایتی مبارزه با ویروس کرونا دریافت کرده است.

ghani

بر اساس این خبرنامه، اشرف غنی در این ویدئو کنفرانس هدایت داده تا به هر یک از ولایت پکتیکا، لوگر، ارزگان، زابل، بامیان و دایکندی، 30 میلیون افغانی، به ولایات غزنی، خوست و پکتیا 60 میلیون افغانی و به ولایت قندهار 100 میلیون افغانی، تخصیص و انتقال داده شود.

غنی در این کنفرانس تاکید کرده که در زمینه پایین آوردن قیمت اینترنت، هماهنگی لازم صورت گرفته و به والیان وظیفه داد تا برنامه های شان را در راستای مبارزه با ویروس کرونا به گونه مرحله وار ارائه کنند.

وی همچنان خاطرنشان کرده که بعد از این تمام والیان از طریق ویدیوکنفرانس در جلسات کابینه اشتراک خواهند کرد.

این در حالی است که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان از مرز 300 تن گذشته است.