مقام های محلی بلخ می گویند که نخستین محموله کمک های غذایی و بهداشتی ازبکستان از مرز حیرتان وارد افغانستان شده است.

دفتر والی بلخ گفته است که این محموله کمک های غذایی ‌و بهداشتی ازبکستان روز گذشته(جمعه، 15حمل) با حضور “خواجه محمد یادگار شادمانوف” سفیر این کشور و مقام های ارشد حکومت افغانستان در شهرک بندری حیرتان تحویل داده شده است.

uzbekistan

دفتر والی بلخ افزوده که این کمک ها شامل 550 تن مواد خوراکی از قبیل آرد، برنج، روغن و 400 هزار بسته بهداشتی و لباس کودکانه است.

این در حالی است که پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، چین و امارت متحده عربی نیز محموله‌هایی از کمک های صحی را به افغانستان تحویل دادند.