مجلس سنا در یک خبرنامه، در پیوند به طرح کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و وضع محدویت‌های گردش در شهر کابل، گفته است که از این طرح حمایت همه‌جانبه می‌کند.

دفتر مطبوعاتی مجلس سنا امروز شنبه(9حمل) در یک خبرنامه گفته است، بنابر فیصله حکومت مبنی بر وضع محدویت‌های گردش در شهر کابل، مجلس سنا نیز جلسات خود را به تعویق انداخته و در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده را برگزار می‌کند.

mashrano jirga

مجلس سنا همچنان از “حکومت و طالبان مجدانه خواسته در شرایط وخیم اضطراری کشور، آتش بس صد درصدی را رعایت نمایند و به عوض رجوع به جنگ و برادرکشی، به نجات جان هموطنان خود در این برهه مهم تاریخی بشتابند و به جای مخاصمت و دشمنی، دست یک‌دیگر را بگیرند و حکومت در ساحات زیر اثر طالبان نیز خدمات صحی و بشری را عرضه نماید.”