نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید که برای کمک بهتر به مبارزه با ویروس کرونا، باید آتش بس کامل در کشور برقرار شود.

رونالد کوبیا روز گذشته(سه‌شنبه، 27حوت) در توییتر اش نگاشته است: “هر کس حق دارد برایش کمک شود تا در مقابله با کرونا مبارزه کند. برای این که بهتر کمک شود، اقدامات اولیه باید یک آتش بس کامل شود.”

EU

او تاکید کرده: “دریافت مالیات از کمک های انسانی متوقف شود، از دسترسی کامل به امن بودن اطمینان داده شود و همراه حکومت هماهنگی و همکاری شود؛ این اوامر می‌تواند کمک به مردم افغانستان را حداکثر بسازد.”

این اظهارات نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان پس از آن مطرح شده که به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته بود که گروه طالبان برای همکاری و هماهنگی در زمینه پیشگیری از کرونا، به کلیه سازمان های بین المللی بهداشت و سازمان بهداشت جهانی کمک می کند.

این در حالی است که واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 22 واقعه رسیده است.