درگیری دانشجویان در بلخ؛ آیا نزاع در روز دانشجو ناشی از رفتارهای تبعیض آمیز مسولان دانشگاه ها بوده است |
درگیری دانشجویان در بلخ؛ آیا نزاع در روز دانشجو ناشی از رفتارهای تبعیض آمیز مسولان دانشگاه ها بوده است

درگیری دانشجویان در بلخ؛ آیا نزاع در روز دانشجو ناشی از رفتارهای تبعیض آمیز مسولان دانشگاه ها بوده است

خبرنگار خبرنامه

فرشته فرهنگ
خبرنگار خبرنامه

۲۸ / عقرب ۱۳۹۸ | ۰ دیدگاه
Image Title

تجلیل از روز جهانی دانشجو در بلخ با درگیری گذشت. دانشجویان ولایت بلخ که برای تجلیل از روز جهانی دانشجو گردهم آمده بودند؛ به دلیل ممانت رئیس انجمن دانشجویان از خواندن مقاله یک محصّل دانشگاه، با هم درگیر شدند.

یکی از مسئولین این دانشگاه به خبرنامه گفت: “درگیری در بین دانشجویان و زد و خورد فیزیکی باعث شد که نیروهای امنیتی وارد عمل شوند؛ زیرا هیچ استاد و مسئولی نتوانست آن‌ها را از هم جدا کند.”

محمدالله رفیع، یکی از اساتید دانشگاه بلخ روز گذشته در یک پست فیسبوکی نگاشته بود که “امروز دانشجویان ما همدیگر را با سنگ و چوب می زدند. ریشه و منشا جنجال ها را دقیق ندانستم که چه بوده است؟ لیکن نزاع قومی بود. امروز شاهد بودم که دو هم صنفی در دو صف قرار گرفته بود و علیه همدیگر سنگ پرتاب می کردند.
تلاش ها برای جدا سازی شان نتیجه نداد. پای پولیس، امنیت، قوماندانی امنیه، تانک های هاموی وسط کشیده شد. فایرهای هوایی زیادی صورت گرفت. اوضاع شکننده و نگران کننده بود. روند درس ها مختل شد.”

با دخالت نیروهای امنیتی به کسی در این درگیری آسیبی نرسیده است و اکنون این قضیه تحت بررسی قرار دارد.

تجلیل از روز جهانی دانشجو در بلخ با درگیری گذشت.

تجلیل از روز جهانی دانشجو در بلخ با درگیری گذشت.

خلیل الله کلیوال، رئیس دانشگاه بلخ درگیری روز گذشته (۲۶ عقرب) داشنجویان دانشگاه بلخ را تأئید نموده به خبرنامه گفت که قضیه درگیری دانشجویان پس از آن که رئیس انجمن دانشجویان مانع خوانش مقاله یکی از دانشجویان شده بود آغاز شد.

آقای کلیوال افزود که “یکی از دانشجویان می خواست مقاله‌ی را در برنامه تجلیل از روز دانشجو در این دانشگاه به خوانش گیرد که با ممانعت رئیس انجمن دانشجویان مواجه می شود.”

تبعیض در دستگاه آموزشی

همچنان در این مورد شفیق‌الله شفیق یکی از اساتید دانشگاه بلخ، نیز در صفحه خود از شروع این درگیری نوشته بود “درحالی‌که من و شماری از استادان و دانشجویان با رهبری دانشگاه بلخ، روی کنفرانس ملی صلح در اندیشه مولانا کار می‌کنیم.
آنطرف دو جوان محصل دانشکده انجنیری در روز جهانی دانشجو، بخاطر ترتیب و زمان‌بندی سخن‌رانی نزاع کردند، نزاعی‌ که پای پولیس و امنیت ملی را در دانشگاه بلخ کشاند. اما حرف در این جا تمام نمی‌شود، اندیشه و روان‌ بیمار و مریض، خیلی ریشه‌دارتر و عمیق‌تر در زندگی آدمیان این جامعه‌ رخنه کرده است.”

به گفته رئیس دانشگاه بلخ، در این درگیری کسی آسیب ندیده و نیروهای امنیتی در حال بررسی این قضیه می‌باشد.

با این حال عده‌یی از دانشجویان این درگیری را قومی و مذهبی عنوان کرده و آن را تبعیض بین دانشجویان می‌خوانند.

آقای رفیع و شفیق هر دو به تبعیض و رفتار دوگانه با اقلیت‌های قومی به خصوص هزاره‌ها اشاره داشته‌اند.

آقای شفیق در ادامه پست خود آورده است که ” در طی یکسال در پیش‌روی چشم خود ما در اداره عامه یک بانو معصوم و مظلوم به جرم مذهب و قومیت هزاره در پروسه استخدام کادر علمی مورد شکنجه روحی و تبعیض قرار گرفت. به او بار بار با زخم زبان، رفتار حقارت آمیز و عدم همکاری ضربه روحی زده شد، در کنار آن پیوسته‌ دانشجویان کم توان و ضعیف تهدید دریافت کردند و می‌کنند، و به بهانه امتحان روان شان پریشان می‌شود.”

با این حال با توجه به پست فسبوکی دو استاد در دانشگاه بلخ و تعدادی از دانشجویان، اما رئیس دانشگاه بلخ این گفته‌ها را قبول ندارد و آن را رد کرده و گفت: “هیچ گونه تبعیضی علیه دانشجویان در این دانشگاه صورت نمی‌گیرد و هزاره‌ها هرچند به عنوان یک اقلیت از آن‌ها نام برده می‌شود ولی تعداد آنان از هر قومی در دانشگاه بیشتر است.”

چالش‌های هزاره‌ها در نهادهای آموزشی

با این که استفاده از امکانات آموزشی در یک کشور حق همه شهروندان است و باید از آن امکانات همه مردم استفاده کند. اما بسیاری ها می گویند که در دستگاه کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم علیه دانشجویان رفتارهای دوگانه صورت می‌گیرد.

گل نظیر؛ یکی از محصلین در یکی از دانشگاه‌های دولتی شهر کابل در گفتگو به خبرنامه گفت: “متاسفانه اقلیت‌های قومی به خصوص هزاره‌ها بیشتر از سوی اساتید و مسئولین دانشگاه‌ها مورد آزار قرار می‌گیرند. تعداد کمی از اساتید دانشگاه‌ها با لیاقت و توانایی خود توانسته‌اند که به کادر دانشگاه وارد شوند؛ باقی اساتید به واسطه و قومیت به دانشگاه راه پیدا کرده و با تعصبی که دارند با دانشجویان رفتار دوگانه‌یی دارند.”

با این که استفاده از امکانات آموزشی در یک کشور حق همه شهروندان است و باید از آن امکانات همه مردم استفاده کند. اما بسیاری ها می گویند که در دستگاه کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم علیه دانشجویان رفتارهای دوگانه صورت می‌گیرد.

با این که استفاده از امکانات آموزشی در یک کشور حق همه شهروندان است و باید از آن امکانات همه مردم استفاده کند. اما بسیاری ها می گویند که در دستگاه کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم علیه دانشجویان رفتارهای دوگانه صورت می‌گیرد.

ذکریا گوهری یکی از دانشجویان دوره لیسانس دانشگاه پل تخنیک نیز از چالش‌های دانشجویان و رفتارهای تبعیض آمیز مسئولین سخن گفت.

آقای گوهری گفت: “در کنار این که اساتید و مسئولین حتی بخش ریاست دانشگاه با دانشجویان در بخش نمرات و یا رفتار در صنف به صورت عقده مندانه و دوگانه بود، حقوقی که به آنان تعلق داشت نیز پایمال می‌شد. به جای دانشجویی که با نمره و فیصدی بالا حق استفاده از خوابگاه دانشگاه را داشت، کسی دیگر با واسطه و استفاده از زور جای او را می‌گرفت.”

به گفته یک مسئول دانشگاه بلخ: “به صورت کلی به مردم هزاره به چشم یک بیگانه دیده می‌شود، زمانی که بگویید هزاره به این معنا است که از یک کشور دیگر آمده باشند. و دانشجویی هزاره‌یی که با مشکل برخورد کند و از آن سخنی بزند باعث می‌شود که استاد به آن واکنش منفی نشان دهد و اکثرا از سوی اساتید هزاره به آنان گفته می‌شود که با استادها لج نکنید زیرا هیچ کسی پشتیبانی از شما نخواهد کرد.”

با آن که جنگ روز گذشته دانشجویان بلخ مدیریت شده و مهار گردیده اما این منازعه تنها در بلخ دیده نشده است. پیش از این در موارد متعدد در سال های گذشته، در کابل دانشجویان با هم درگیر شده اند. حتی این موضوع در دانشگاه کابل به چالش بزرگ تبدیل شده بود.

برخی از آگاهان منازعات به میان آمده در میان دانشجویان را ناشی از تبعیض پنهان در نظام آموزشی افغانستان عنوان می کنند. همزمان با این به گفته بسیاری از دانشجویان، رفتارهای استادان و مسئولین در نظام آموزشی در موارد زیادی به شدت تبعیض محور است. با این حال گزارش های نیز در دست است که وزارت تحصیلات عالی در این بخش سعی نموده تا اصلاحاتی را ایجاد کند؛ اما نتایج ملموسی از این اصلاحات در دست نیست.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید