32 روز تا انتخابات و بیشتر از 2 هزار مرکز مسدود؛ 6 نکته از مراکز رای دهی تعیین شده برای انتخابات 6 میزان |
۳۲ روز تا انتخابات و بیشتر از ۲ هزار مرکز مسدود؛ ۶ نکته از مراکز رای دهی تعیین شده برای انتخابات ۶ میزان

۳۲ روز تا انتخابات و بیشتر از ۲ هزار مرکز مسدود؛ ۶ نکته از مراکز رای دهی تعیین شده برای انتخابات ۶ میزان

خبرنگار خبرنامه

فرشته فرهنگ
خبرنگار خبرنامه

۵ / سنبله ۱۳۹۸ | ۰ دیدگاه
Image Title

مراکز رای دهی

کمیسیون مستقل انتخابات در هماهنگی با نهادهای امنیتی کشور به تاز‌گی دریافته که ۴۳۱ مرکز رای‌دهی در روز انتخابات مسدود خواهند ماند.

هرچند وزارت دفاع کشور از عملیات‌ برای پاکسازی این مناطق صحبت کرده‌ اما از مسدود بودن آن در روز انتخابات یادآور شده است.

۷۳۸۵ مرکز رای‌دهی

کمیسیون مستقل انتخابات در ابتدا ۷۳۸۵ مرکز را در سراسر کشور برای روز انتخابات تعیین کرده بود اما با بررسی نهادهای امنیتی تنها ۵۳۷۳ مرکز در روز انتخابات فعال خواهد بود.

اکنون برای روز انتخابات بیشتر از ۲ هزار مرکز دیگر بسته خواهد بود.

عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در گفتگو به خبرنامه گفت: “این ۲ هزار مرکز بسته بیشتر محلاتی را شامل می‌شود که در طول ثبت نام رای‌دهندگان نیز در آن ثبت نامی صورت نگرفته است.”

کمیسیون مستقل انتخابات در ابتدا 7385 مرکز را در سراسر کشور برای روز انتخابات تعیین کرده بود اما با بررسی نهادهای امنیتی تنها 5373 مرکز در روز انتخابات فعال خواهد بود

کمیسیون مستقل انتخابات در ابتدا ۷۳۸۵ مرکز را در سراسر کشور برای روز انتخابات تعیین کرده بود اما با بررسی نهادهای امنیتی تنها ۵۳۷۳ مرکز در روز انتخابات فعال خواهد بود

تهدیدات امنیتی در ولایات کشور

با بررسی‌های ارگان‌های امنیتی بیشتر مراکز با تهدیدات بلند امنیتی رو به رو بوده و تعدادی به دلیل برخی مشکلات دیگر بسته شده است.

فراه، هرات، غزنی، هلمند، بادغیس از جمله ولایاتی است که در آن بیشترین مرکز رای دهی مسدود می‌باشد.

اما در ولایاتی چون کابل، بامیان و پنجشیر مراکز کمتری بسته است.

بیشترین مراکز بسته

از بین ولایاتی که بیشترین مراکز بسته را دارد ولایت فراه با بیشترین مرکز رای دهی مسدود در صدر قرار دارد. این ولایت با ۱۷۴ مرکز بسته و ۵۰ مرکز باز از مجموعه ۲۲۴ مرکز برای ۶ میزان آماده شده است. در ولایت هرات ۴۶۲ مرکز رای دهی در نظر گرفته شده بود که از این بین فقط ۳۰۰ مرکز آن فعال و ۱۶۲ مرکز آن بسته است.

ولایت غزنی ۲۴۷ مرکز باز داشته و ۱۵۹ مرکز آن مسدود است. ولایت هلمند ۱۵۰ مرکز بسته داشته و ۹۷ مرکز آن فعال می‌باشد. از ولایت بادغیس که در درجه پنجم قرار دارد ۱۳۶ مرکز بسته بود و ۷۶ مرکز آن باز می‌باشد.

سه ولایت با کمترین مرکز بسته

ولایاتی چون پکتیا، کابل، بامیان، پنجشیر، خوست و دایکندی از معدود ولایاتی هستند که با کمترین مراکز بسته رو به رو می‌باشد.

در کابل ۲ مرکز بسته، پنجشیر با ۱ مرکز بسته روبروست اما در ولایت بامیان ۲۲۰ مرکز تعیین شده برای انتخابات باز می‌باشد.

election

در ولایاتی چون پکتیا، خوست و دایکندی تعداد مراکز بسته آن از ۳ الی ۶ مرکز می‌رسد.

بیشترین مراکز رای دهی در ولایات

کابل، هرات، ننگرهار، غزنی، بدخشان و بلخ از جمله ولایاتی هستند که بیشترین مرکز رای دهی در آن قرار دارد.

کابل با ۵۶۰ مرکز فقط در ۵۵۸ مرکز آن رای دهی صورت می‌گیرد. ساکنین ولایت هرات نیز می‌توانند در ۳۰۰ مرکز باز از مجموع ۴۶۲ مرکز رای بدهند.

ولایت ننگرهار ۴۵۷ مرکز رای دهی داشته که ۳۹۵ مرکز آن باز و ۶۲ مرکز بسته دارد.

ولایت غزنی ۴۰۶ مرکز داشته که ۲۴۷ مرکز آن باز می‌باشد. در بدخشان نیز ۳۲۲ مرکز تعیین شده که ۲۷۷ مرکز آن باز می‌باشد و ۴۵ مرکز مسدود است.

بلخ نیز از کلان شهرهای کشور است که در آن ۳۱۵ مرکز قرار برنامه کمیسیون انتخابات تعیین شده که ۲۸۲ مرکز آن فعال و ۳۳ مرکز آن مسدود خواهد بود.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید