تازه ترین اصلاحات در سیستم معارف افغانستان؛ ۷ تغییر خواندنی که اخیرا در حوزه معارف و دانش آموزان انجام شده است

تازه ترین اصلاحات در سیستم معارف افغانستان؛ ۷ تغییر خواندنی که اخیرا در حوزه معارف و دانش آموزان انجام شده است

۳۱ / سرطان ۱۳۹۸ | ۰ دیدگاه

وزارت معارف از سال گذشته تا کنون اصلاحات جدید و جدی را در حوزه مکاتب و دانش آموزان روی دست گرفته است.

دکتر میرویس بلخی در ماه ثور سال گذشته به حیث وزیر معارف شروع به کار کرد. او در بیشتر از یک سال در این وزارت اصلاحات بنیادینی را روی دست گرفته است. خبرنامه به چند مورد از این تغییرات پرداخته است.

عدم استفاده از شاگردان مکتب در کمپاین ها و محافل

در تازه ترین مورد، وزارت معارف منحیث یک نهاد آموزشی خواستار این شده تا از شاگردان مکتب در پذیرایی از مهمانان و استفاده آنان در کمپاین های انتخاباتی خودداری شود و این کار را غیرقانونی دانسته است.

استفاده از شاگردان مکتب در کمپاین ها و محافل سبب می شود تا فرصت های درسی دانش‌آموزان به هدر برود و تطبیق نصاب درسی با چالش روبرو خواهد شد.

هدف این اقدام وزارت معارف جلوگیری از آسیب های روحی و روانی به شاگردان، تهدیدات امنیتی و حفظ بی طرفی و عدم دخیل ساختن معارف در مسایل سیاسی می باشد.

این وزارت به تمامی ریاست های معارف مرکز و ولایات هدایت داده تا موارد یادشده را رعایت نمایند و با متخلفین این دستور برخورد جدی خواهد شد.

به گفته‌ی نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف “استفاده از امکانات معارف و شاگردان به سود شخصی و جریانات سیاسی ممنوع است که سال قبل در جریان کمپاین های انتخابات پارلمانی ۱۳ تن از استادان و آمرین مکاتب از شاگردان و امکانات مکتب سو استفاده کرده بودند و این چند تن از وظایف شان برکنار شدند.”

نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف

نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف

گروه بندی

گروه بندی نمرات شاگردان در مکاتب یکی دیگر از اصلاحات جدید در وزارت معارف می باشد.

در این سیستم شاگردان دیگر به درجه های اول نمره، دوم نمره  و سوم نمره درجه بندی نمی‌شود و نام شاگردان در حاضری بر اساس حروف الفبا ثبت می گردد.

نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف در گفتگو به خبرنامه گفت: “قبلا شاگردان بخاطر یک و یا نیم نمره از تعلیم و تربیه دل سرد شده و از درس خواندن مایوس می‌شدند و ما تصمیم گرفتیم این سیستم را تغییر بدهیم.”

در این سیستم جدید در مکاتب ۵ بخش “الف، ب، ج، د و ها” تقسیم شده است که در کدام این بخش‌ها با در نظر گرفتن اوسط معین و نمره معین به درجات مختلف بخش‌بندی شده است.

در این بخش نمرات دانش‌آموزان از “۳۶الی۴۰” به بخش الف، از “۳۰الی۳۶” به بخش ب، از “۲۴الی ۳۰به بخش ج، و از نمره “۱۶الی۲۴” به بخش د، و از نمره “۰الی۱۶” به بخش ها مربوط می‌شود که در این بین ناکامی از بین رفته است و کسی که در آخر سال ۰ الی۴۰ نمره بگیرد باید برای سال جدید صنف را دوباره تکرار کنند.

منع قیچی کردن و تراشیدن موی شاگردان

بر اساس هدایت وزیر معارف دیگر معلمان حق ندارند موی شاگردان را تراشیده و یا قیچی کنند.

وزارت معارف قیچی کردن و تراشیدن موی را در مکاتب ممنوع کرده زیرا این کار بالای روح و روان دانش‌آموزان تاثیر منفی می‌گذارد.

بر اساس هدایت وزیر معارف دیگر معلمان حق ندارند موی شاگردان را تراشیده و یا قیچی کنند

بر اساس هدایت وزیر معارف دیگر معلمان حق ندارند موی شاگردان را تراشیده و یا قیچی کنند

برای شاگردان یک معیار داده شده تا از این بیشتر موی شان دراز نشود و برای آنان توصیه می‌شود که موی شان را بیشتر از این دراز نگذارند.

منع جمع‌آوری پول از دانش‌آموزان

وزارت معارف اعلام کرده است که هر نوع جمع‌آوری پول از دانش‌آموزان و معلمان مکاتب ممنوع می‌باشد.

بر اساس هدایت وزیر وزارت معارف هر نوع جمع آوری پول تحت عناوین مختلف مانند اعانه، خرید اثاثیه دفتر، رنگ مالی صنف ها و بازسازی از دانش‌آموزان و معلمان ممنوع است.

دلیل ممنوعیت جمع‌آوری پول از دانش‌آموزان و معلمان، سوءاستفاده از آنان می‌باشد و نیز باعث نگرانی والدین دانش‌آموزان به ویژه خانواده‌های بی‌بضاعت می‌گردد.

منع خشونت علیه دانش‌آموزان

وزارت معارف افغانستان خشونت علیه دانش‌آموزان را ممنوع اعلام کرده و عاملان خشونت علیه دانش‌آموزان در مکاتب در جریان ساعات درسی را مجازات خواهند کرد.

خشونت علیه دانش‌آموزان بر اساس ماده ۳۹ قانون معارف، تعذیب جسمی و روحی دانش‌آموزان جواز ندارد.

ارزیابی صحی شاگردان

شاگردان جدیدالشمول در مکاتب توسط داکتران در بخش های شنوایی، دیداری و جوف دهن معاینه می‌گردند.

خانم نزهت در مورد دلیل این کار گفت: “با معاینه کردن شاگردان توسط داکتران به آنها نسخه داده می‌شود و خانواده‌های شان از وضعیت آنان آگاه شده و به صحت آنان توجه خواهند کرد.”

بر اساس هدایت وزیر وزارت معارف هر نوع جمع آوری پول تحت عناوین مختلف مانند اعانه، خرید اثاثیه دفتر، رنگ مالی صنف ها و بازسازی از دانش‌آموزان و معلمان ممنوع است

بر اساس هدایت وزیر وزارت معارف هر نوع جمع آوری پول تحت عناوین مختلف مانند اعانه، خرید اثاثیه دفتر، رنگ مالی صنف ها و بازسازی از دانش‌آموزان و معلمان ممنوع است

رشته بندی

وزارت معارف روی رشته بندی برای شاگردان در مکاتب کار می‌کند و قرار است که شاگردان از صنف دهم به بعد رشته بندی شوند.

شاگردان که در هر بخش علاقه و استعداد دارند، می‌توانند در آن رشته درس بخوانند و تحصیلات عالی خود را هم نیز در آن بخش ادامه بدهند.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان رشته بندی گروه بندی مکتب منع قیچی کردن و تراشیدن موی شاگردان وزارت معارف

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید