بزرگترین واحد اداری دولتی افغانستان؛ 6 نکته ای را که در باره کمپلکس اداری دارالامان بدانید |
بزرگترین واحد اداری دولتی افغانستان؛ ۶ نکته ای را که در باره کمپلکس اداری دارالامان بدانید

بزرگترین واحد اداری دولتی افغانستان؛ ۶ نکته ای را که در باره کمپلکس اداری دارالامان بدانید

خبرنگار خبرنامه

فرشته فرهنگ
خبرنگار خبرنامه

۲۳ / سرطان ۱۳۹۸ | ۰ دیدگاه
Image Title

سنگ تهداب کمپلکس اداری دارالامان امروز توسط رییس‌جمهور غنی و شماری از اعضای کابینه گذاشته شد. رییس‌جمهور غنی در این مراسم گفت که: “تداوم اصلی ما این است که پروسه دولت‌سازی باید درافغانستان از انقطاع بیرون شده، به پروسه دوام‌دار ثبات ملی مبدل شود.”

رییس‌جمهور تاکید کرد که هم‌زمان با ایجاد کمپلکس اداری دارالامان، تعهد اصلی حکومت، ایجاد اصلاحات و فضای همکاری میان نهادهای حکومتی برای خدمت به مردم است.

آدرس مشخص ادارات

کار کمپلکس اداری دارالامان برای دو هدف آدرس مشخص برای ادارات دولتی که در حوزه خدمات رسانی کار می کنند و استفاده معقول از ملکیت های دولتی برای جلب سرمایه های داخلی و خارجی ایجاد شده است.

سنگ تهداب کمپلکس اداری دارالامان امروز توسط رییس‌جمهور غنی و شماری از اعضای کابینه گذاشته شد

سنگ تهداب کمپلکس اداری دارالامان امروز توسط رییس‌جمهور غنی و شماری از اعضای کابینه گذاشته شد

۱۰۰ هکتار زمین

در همین حال، زمین این مجموعه ساختمانی به مقدار ۱۰۰ هکتار از سوی شورای عالی شهرسازی داده شده و وزارت شهرسازی و اراضی کار اجرای را آن را روی دست گرفته است.

قرار است که این مجموعه ساختمانی در دو مرحله برای ۲۷ اداره حکومتی افغانستان ساخته شود.

مراحل دوگانه

در مرحله اول کار ساخت این مجموعه ساختمانی، ساختمان های اداری وزارت مالیه، شهرسازی و اراضی، معادن و پطرولیم، ترانسپورت، اقتصاد، ستره محکمه، بانک مرکزی افغانستان، پشتنی بانک، بانک ملی افغان، اداره تدارکات ملی، اداره انکشاف زون پایتخت، اداره ملی مبارزه با حوادث و اداره ارگان های محل اعمار می گردد.

اما قرار است که در مرحله دوم آن ۱۴ اداره دولتی شامل وزارت دولت در امور پارلمانی، وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین، صنعت و تجارت، ارشاد و حج اوقاف، امور زنان، سرحدات و اقوام و قبایل، اطلاعات و فرهنگ، امور مهاجرین و عودت کنندگان، صحت عامه، تحصیلات عالی، معارف، لوی سارنوالی، تصدی مواد نفتی، اداره مستقل کوچی‌ها و اتحادیه نویسندگان ساخته شود.

در مرحله اول کار ساخت این مجموعه ساختمانی، ساختمان های اداری وزارت مالیه، شهرسازی و اراضی، معادن و پطرولیم، ترانسپورت، اقتصاد، ستره محکمه، بانک مرکزی افغانستان، پشتنی بانک، بانک ملی افغان، اداره تدارکات ملی، اداره انکشاف زون پایتخت، اداره ملی مبارزه با حوادث و اداره ارگان های محل اعمار می گردد

در مرحله اول کار ساخت این مجموعه ساختمانی، ساختمان های اداری وزارت مالیه، شهرسازی و اراضی، معادن و پطرولیم، ترانسپورت، اقتصاد، ستره محکمه، بانک مرکزی افغانستان، پشتنی بانک، بانک ملی افغان، اداره تدارکات ملی، اداره انکشاف زون پایتخت، اداره ملی مبارزه با حوادث و اداره ارگان های محل اعمار می گردد

سال کلیدی

به گفته مسولان اجرای این پروژه، وزارت شهرسازی و اراضی در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، روند تصفیه زمین ساحه مورد نظر را تکمیل و کار تحقیقی زیربناهای ادارات شامل در فاز اول را انجام داده است.

سبک معماری

سبک معماری این مجموعه ساختمانی اداری، متشکل از دوره تیموریان، غزنویان، غوریان و معماری مدرن اسلامی می باشد و هزینه آن ۱,۶ میلیارد دالر برآورد شده است. قرار است که این مجموعه در طول ۲۰ سال آینده ساخته شود.

۵۰ هزار کارمند

بر اساس اظهارات مسولان این پروژه با اجرای کامل آن سطح انسجام و هماهنگی میان نهادهای حکومت تقویت می گردد و فضای مناسب کاری با معیارهای جهانی برای حدود ۵۰ هزار کارمند حکومت افغانستان فراهم می شود.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان کمپلکس اداری دارالامان

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید