۴۳۱ مرکز رای دهی مسدود تنها در ۱۰ ولایت؛ نشانه‌هایی از ناکامی در تامین امنیت انتخابات

۴۳۱ مرکز رای دهی مسدود تنها در ۱۰ ولایت؛ نشانه‌هایی از ناکامی در تامین امنیت انتخابات

خبرنگار خبرنامه

علی شیر شهیر
خبرنگار خبرنامه

۲۴ / میزان ۱۳۹۷ | ۰ دیدگاه

ناامنی در اکثر ولایت‌های افغانستان، چالش بزرگی سر راه انتخابات پارلمانی امسال افغانستان است. خبرنامه در این گزارش، نگاهی به تأثیر ناامنی بر روند انتخابات پارلمانی در پنج زون افغانستان انداخته است.

از هر پنج زون افغانستان(شمال، جنوب، مرکز، غرب و شرق)، وضعیت امنیتی دو ولایت به‌گونه‌ی نمونه در این گزارش مطالعه شده است. یافته‌های خبرنامه نشان می‌دهد که تنها در ده ولایت افغانستان، شهروندان ۲۹ شهرستان به‌دلیل تهدیدهای بلند امنیتی از حق رأی‌دهی محروم شده و حدود ۴۳۱ مرکز رأی‌دهی نیز بسته مانده است.

شمال: بلخ و فاریاب( ۱۰۹ مرکز بسته، ۱۰ شهرستان محروم)  
۱ـ ولایت بلخ:
امنیت: امنیت در ولایت بلخ یکی از چالش‌های بزرگ سر راه برگزاری انتخابات است. به گفته‌ی مقام‌های محلی، ناامنی سبب شده که حضور مردم در روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان در ولایت بلخ نیز کم‌رنگ باشد. مقام‌های محلی ولایت بلخ می‌گویند که در ۵ شهرستان این ولایت، مراکز ثبت‌نام رأی‌دهی به‌دلیل ناامنی بسته مانده و در آن‌جا انتخابات نیز برگزار نخواهد شد.
مراکز مسدود: در ولایت بلخ ۳۱۵ مرکز رأی‌دهی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تثبیت شده که از این جمله، ۲۸۳ مرکز آن فعال است و ۴۰ مرکز دیگر در شهرستان‌های مختلف، مسدود باقی مانده است.
تعداد ثبتنامکننده: در ولایت بلخ با جمعیت ۱ و نیم میلیونی، تنها ۴۳۴ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان، ۱۸۹ هزار تن آن‌ها را زنان و ۲۴۰ هزار تن دیگر را مردان تشکیل می‌دهد.

امنیت در ولایت بلخ یکی از چالش‌های بزرگ سر راه برگزاری انتخابات است

امنیت در ولایت بلخ یکی از چالش‌های بزرگ سر راه برگزاری انتخابات است

۲ـ ولایت فاریاب:  
امنیت: به گفته‌ی مقام‌های محلی ولایت فاریاب، ناامنی در این ولایت سبب شده که مردم کمترین میزان اشتراک را در روند ثبت‌نام رأی‌دهی داشته باشند. به گفته‌ی مقام‌های محلی این ولایت، در ۵ شهرستان این ولایت، به دلیل ناامنی ثبت‌نام صورت نگرفته و انتخابات نیز در این مراکز برگزار نخواهد شد.
مراکز مسدود: در ولایت فاریاب حدود ۲۳۸ مرکز رأی‌دهی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تثبت شده که از آن جمله ۶۹ مرکز آن به دلیل تهدیدهای امنیتی، مسدود باقی مانده است. به گفته‌ی مقام‌های محلی این ولایت، شهرستان‌های المار، قیصار و گرزیوان تحت تسلط مخالفین مسلح قرار دارد و هم‌چنان شهرستان‌های بلچراغ و غورماچ نیز کاملا به‌دست طالبان سقوط کرده است. با این حال در این شهرستان‌ها هیچ مرکز رأی‌دهی باز نبوده و پروسه ثبت‌نام انجام نشده است.

 از مجموع مراکز بسته،  ۱۵ مرکز در شهرستان المار، ۳۲ مرکز در شهرستان قیصار، ۱۱ مرکز در شهرستان گرزیوان و ۱۱ مرکز رأی‌ در شهرستان بل چراغ مسدود می‌باشد. در شهرستان غورماچ هیج مرکز ثبت‌نام رأی‌دهی تثبیت نشده است.

تعداد ثبت‌نام کننده: ولایت فاریاب با داشتن بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۵۰۰ هزار واجد شرایط رأی‌دهی دارد، اما به دلیل چالش‌های امنیتی در انتخابات پارلمانی امسال، تنها ‌ ۲۰۰ هزار رأی‌دهنده ثبت‌نام کرده‌اند.

جنوب: قندهار و زابل( ۲۸ مرکز بسته، ۵ شهرستان محروم)

۱ـ قندهار:

امنیت: مقام‌های محلی ولایت قندهار به‌خبرنامه می‌گویند که به دلیل ناامنی در این ولایت، دو شهرستان از حق ثبت‌نام برای انتخابات پارلمانی محروم شده است. به گفته نعمت‌الله وردک، رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در قندهار، در کنار دو شهرستانی که در آن ثبت‌نام صورت نگرفته، ۵ شهرستان دیگر نیز از نگاه امنیتی آسیب‌پذیر بوده و مردم حضور کم‌رنگی در روند ثبت‌نام داشته‌اند.

در ولایت قندهار ۲۲۵ مرکز رأی‌دهی از سوی کمیسیون انتخابات تثبیت شده که از آن جمله 12 مرکز رأی‌دهی بسته مانده است

در ولایت قندهار ۲۲۵ مرکز رأی‌دهی از سوی کمیسیون انتخابات تثبیت شده که از آن جمله ۱۲ مرکز رأی‌دهی بسته مانده است

مراکز بسته: در ولایت قندهار ۲۲۵ مرکز رأی‌دهی از سوی کمیسیون انتخابات تثبیت شده که از آن جمله ۱۲ مرکز رأی‌دهی بسته مانده است. از مجموع مراکز بسته، ۷ مرکز رأی‌دهی در شهرستان معروف و ۵ مرکز رأی‌دهی در شهرستان نیش واقع شده است.

تعداد ثبت‌نامکنندگان: ولایت قندهار ۲ میلیون و ۵۹ هزار و ۱۸۲ نفر جمعیت دارد، اما بر اساس آمار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تعداد ثبت‌نام رأی‌دهندگان در این ولایت به ۵۲۲ هزار و ۹۸۴ نفر می‌رسد. از مجموع ثبت‌نام کنندگان؛ ۴۴۲ هزار و ۵۱۲ مرد، ۶۷ هزار و ۲۷۶ زن و ۱۳ هزار و ۱۹۶ کوچی سهم داشته‌اند.

۲ـ زابل:
امنیت:
ناامنی در ولایت زابل یکی از چالش‌هایی است که تمام مقامات زابل از این مساله شکایت دارند. به گفته‌ی مقام‌های محلی ولایت زابل، از مجموع ۱۱ شهرستان این ولایت، تمام مراکز رأی‌دهی در سه شهرستان مسدود بوده و پروسه ثبت‌نام صورت نگرفته است.

تعداد مراکز بسته: در ولایت زابل ۹۹ مرکز رای‌دهی توسط کمیسیون مستقل انتخابات تثبیت شده که از آن‌جمله ۱۶ مرکز رای‌دهی بسته است. در شهرستان دای‌چوپان این ولایت، ۴ مرکز رای‌دهی از سوی کمیسیون تثبت شده که تمام آن مسدود است، در شهرستان ارغنداب از ۱۲ مرکز تثبیت‌شده، ۳ مرکز بسته است، در شهرستان شاه‌جوی از ۱۳ مرکز تثبیت‌شده، ۵ مرکز مسدود مانده و هم‌چنان در شهرستان خاک افغان(کاکر) ۸ مرکز تثبیت شده که هیچ یک از این مراکز باز نشده است.

تعداد ثبتنامکنندگان: از جمعیت ۱ میلیون و ۵۸ هزار نفری ولایت زابل، ۶۴هزار و ۷۲۳ تن ثبت‌نام کرده‌اند. از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان حدود ۵۷ هزار و ۵۳۱ تن آنان را مردان، ۳۳ هزار و ۶۳ تن را زنان و ۳۸۲۹ تن دیگر را کوچی‌ها تشکیل می‌دهد.

ه گفته‌ی مقام‌های محلی ولایت زابل، از مجموع 11 شهرستان این ولایت، تمام مراکز رأی‌دهی در سه شهرستان مسدود بوده و پروسه ثبت‌نام صورت نگرفته است

ه گفته‌ی مقام‌های محلی ولایت زابل، از مجموع ۱۱ شهرستان این ولایت، تمام مراکز رأی‌دهی در سه شهرستان مسدود بوده و پروسه ثبت‌نام صورت نگرفته است

شرق: لغمان(۴۴ مرکز بسته)

امنیت: به گفته‌ی مقام‌های محلی ولایت لغمان، شهرستان‌های الینگار، الیشنگ، دولت‌شاه و دیگر ساحات این ولایت تحت تهدیدات بلند امنیتی قرار دارد. آنان تأکید دارند که در این مناطق تنها ۵۰ درصد از واجدان شرایط رأی‌دهی توانسته‌اند در روند ثبت‌نام رأی‌دهی شرکت کنند.

مراکز بسته: نورالدین فطرت، رییس کمیسیون انتخابات ولایت لغمان به خبرنامه می‌گوید که در این ولایت ۱۲۳ مرکز رأی‌دهی تثبیت شده که تنها ۷۹ مرکز آن فعال است. با این حال ۴۴ مرکز دیگر در شهرستان‌های ناامن این ولایت، مسدود باقی مانده است.

تعداد ثبتنامکنندگان: از جمعیت یک میلیونی این ولایت شرقی، ۱۶۳ هزار و ۷۰۸ نفر ثبت نام کرده‌ که از این میان ۵۲ هزار و ۹۸۹ نفر زن و ۱۱۹ هزار و ۷۸۰ نفر دیگر مرد هستند.

مرکزی: بامیان، میدان وردک و دایکندی(۵۳ مرکز بسته، ۱ شهرستان محروم)

۱ـ بامیان:
امنیت: بامیان یکی از ولایت‌های افغانستان است که با کم‌ترین تهدیدات امنیتی روبه‌رو می‌باشد. تهدیدهای نسبی که متوجه این ولایت می‌شود، بیشتر در قسمت شمال شرق آن است که هنوز هم در ساحات شهرستان‌های کهمرد و شیبر، مراکز رأی‌دهی با تهدیدات امنیتی مواجه است.

مراکز بسته: در ولایت بامیان ۲۲۰ مرکز رأی‌دهی تثبیت شده که در تمام این مراکز روند ثبت‌نام رأی‌دهی صورت گرفته است.

تعداد ثبت‌نامکنندگان: بر اساس آمار سازمان ملل، جمعیت بامیان ۵٨۶ هزار تن می‌باشد. در انتخابات پارلمانی سال جاری خورشیدی از مجموع واجدان شرایط رأی‌دهی ولایت بامیان، حدود ۱۶۷ هزار و ۳۲۰ تن ثبت‌نام کرده‌اند که ۸۵ هزار و ۱۴۲ تن آن را زنان، ۸۲هزار ۱۰۸ تن دیگر را مردان و ۶۸ تن را نیز کوچی تشکیل می‌دهد.

بامیان یکی از ولایت‌های افغانستان است که با کم‌ترین تهدیدات امنیتی روبه‌رو می‌باشد

بامیان یکی از ولایت‌های افغانستان است که با کم‌ترین تهدیدات امنیتی روبه‌رو می‌باشد

۲ـ دایکندی:

امنیت: دو شهرستان ولایت دایکندی از جمله کجران و پاتو به صورت نسبی از ناامنی آسیب‌پذیر است. در این دو شهرستان ۳ مرکز رأی به دلیل ناامنی مسدود مانده است.

مراکز بسته: در ولایت دایکندی ۲۵۶ مرکز رای‌دهی تثبیت شده که از آن جمله ۱ مرکز در شهرستان پاتو و ۲ مرکز دیگر در شهرستان کجران این ولایت قرار دارد.
تعداد ثبت‌نامکنندگان: ولایت دایکندی با ۴۰۰ هزار واجد شرایط برای رأی‌دهی، تنها ۱۶۶ هزار ۹۴۲ تن برای انتخابات پارلمانی امسال ثبت‌نام‌کننده داشته است. از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، حدود ۷۵ هزار و ۴۶۷ تن آنان مرد، ۹۱ هزار و ۴۰۸ تن زن و ۶۷ تن دیگر کوچی اند.

۳ـ میدان وردک:

امنیت: وضعیت امنیتی سه شهرستان در این ولایت آسیب‌پذیر است. در این شهرستان‌ها حدود ۴۰ درصد از  مردم نتوانسته‌اند در روند ثبت‌نام رای‌دهی سهم بگیرند. شهرستان‌های نرخ، جغتو و چک از جمله شهرستان‌هایی است که زیر تهدید‌های بلند امنیتی قرار دارد که از آن‌جمله در شهرستان نرخ این ولایت، هیچ رأی‌دهنده‌ای نتوانسته ثبت‌نام کند.

مراکز بسته: کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت میدان وردک، ۱۵۷ مرکز رأی‌دهی را تثبیت کرده، اما با وضعیت امنیتی این ولایت، تنها زمینه بازگشایی ۱۰۷ مرکز امکان‌پذیر بوده و ۵۰ مرکز دیگر مسدود باقی مانده است.

تعداد ثبت‌نامکنندگان: از جمعیت یک میلیونی میدان وردک، ۱۴۲ هزار و ۹۵ تن برای انتخابات پارلمانی ثبت‌نام کرده‌اند که از آن‌جمله ۱۰۰هزار و ۳۹۱ تن آن را مردان، ۴۱ هزار و ۹۰ تن را زنان و ۶۱۴ تن دیگر را کوچی تشکیل می‌دهد.

 

شهرستان‌های نرخ، جغتو و چک از جمله شهرستان‌هایی است که زیر تهدید‌های بلند امنیتی قرار دارد که از آن‌جمله در شهرستان نرخ این ولایت، هیچ رأی‌دهنده‌ای نتوانسته ثبت‌نام کند

شهرستان‌های نرخ، جغتو و چک از جمله شهرستان‌هایی است که زیر تهدید‌های بلند امنیتی قرار دارد که از آن‌جمله در شهرستان نرخ این ولایت، هیچ رأی‌دهنده‌ای نتوانسته ثبت‌نام کند

غرب: هرات و فراه(۱۹۷ مرکز بسته، ۱۳ شهرستان محروم)

۱ـ هرات:

امنیت: جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات در مورد چالش‌های امنیتی این ولایت به خبرنامه گفت که مشکلات جدی در بخش امنیتی شامل ۵ یا ۶ شهرستان این ولایت می‌شود که مردم نتوانسته‌اند به مراکز ثبت‌نام رأی‌دهی بروند.

مراکز بسته: در ولایت هرات ۴۶۲ مرکز رأی‌دهی تثبیت شده که به گفته‌ی مقام‌های محلی این ولایت، ۳۰۰ مرکز آن فعال بوده و باقی مراکز به دلیل این‌که از دسترس نیروهای امنیتی و حکومتی خارج است، بسته باقی مانده است. با این حال ۱۶۲ مرکز رای‌دهی در این ولایت بسته است.

تعداد ثبت‌نامکنندگان: ولایت هرات در سال‌های اخیر بیش از ۳ میلیون نفر جمعیت داشته که از این بین، نزدیک به ۱ میلیون آن واجد شرایط رأی‌دهی‌اند. اما از این جمعیت ۱میلیونی تنها ۵۰۰ هزار تن برای انتخابات پارلمانی امسال ثبت‌نام کرده‌اند. بر اساس آمار کمیسیون انتخابات، از ولایت هرات ۵۳۹ هزار و ۱۴۱ تن در روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان شرکت کرده‌اند که ۲۹۷ هزار و ۳۹۱ نفر آنان را مردان و ۲۳۹ هزار و ۸۱۸ نفر دیگر را زنان تشکیل داده و سهم مردم کوچی نیز ۱۹۳۲ نفر می‌باشد.

۲ـ فراه:
امنیت: مقام‌های محلی ولایت فراه می‌گویند که در ۴ الی ۶ کیلومتری مرکز این ولایت، مخالفان مسلح حضور دارند و باقی مناطق نیز به دست مخالفان دولت است. به گفته‌ی آنان، در مرکز این ولایت تنها خود مقر ولایت به دست دولت می‌باشد.

با این حال تعدادی از اعضای شورای ولایتی فراه به خبرنامه می‌گویند، با شرایط امنیتی فعلی، این امکان وجود دارد که حتی ۲۰ درصد از شهروندان فراه نیز نتوانند در روز انتخابات، پای صندوق‌های رای بروند. به گفته‌ی مقام‌های محلی ولایت فراه، تنها در ۷ شهرستان این ولایت ثبت‌نام رأی‌دهندگان صورت گرفته است.

مراکز بسته: در ولایت فراه ۲۲۴ مرکز رای‌دهی توسط کمیسیون مستقل انتخابات تثبیت شده است، اما محمد ناصر مهری، سخنگوی والی فراه می‌گوید که در این ولایت تنها ۴۳ مرکز رأی‌دهی فعال است. با این وجود ۱۸۱ مرکز دیگر در این ولایت بسته مانده است.

تعداد ثبتنامکنندگان: فراه نیز یکی از ولایاتی است که زنان با شرایط دشوار بازهم از روند ثبت‌نام انتخابات استقبال کرده‌اند. ولایت فراه با داشتن ۱ میلیون ۲۰۰ هزار تن جمعیت، ۶۵ هزار و ۸۲۵ رأی‌دهنده ثبت‌نام کرده‌اند. از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۲۲ هزار و ۵۸۱ تن آنان را زنان، ۴۲ هزار و ۶۹۲ تن را مردان و ۵۵۲ تن دیگر را کوچی تشکیل می‌دهد.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید