مقام‌های امنیتی از پرتاب بمب دستی بر خانه غزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی خبر داده اند.

aziz aryai

بصیر مجاهد سخنگوی پولیس کابل به رسانه‌ها گفته که حوالی ساعت یک شب گذشته دو بمب دستی بر خانه آقای آریایی پرتاب شده و عاملین آن نیز افراد ناشناس بوده اند.

به گفته این مقام امنیتی پولیس کابل در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است.