منابع محلی از کشته شدن یک نامزد احتمالی انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در شهر غزنی به دست طالبان خبر می‌دهند.

این منابع گفته‌اند که جنازه حاجی داوود، یک تن از تاجران شهر غزنی که در سقوط این شهر به دست طالبان افتاده بود، روز گذشته(شنبه، 7 میزان) در یکی از شفاخانه‌های شهر غزنی پیدا شده است.

haji dawod

این منبع به خبرنامه گفت که حاجی داوود در جریان جنگ از خانه خود بیرون شده و در خانه یک از محافظین خویش پناه گرفته بود که به دست طالبان افتاد.

این منبع می‌افزاید، یک‌تن از فرماندهان طالبان به اسم مستعار ملا کیبل، حاجی داوود را ربوده بود که روز گذشته جنازه‌اش پیدا شده است.