برای غزنی چه باید کرد! |
برای غزنی چه باید کرد!

برای غزنی چه باید کرد!

پژوهشگر مسائل سیاسی

لطیف فیاض
پژوهشگر مسائل سیاسی

۲۳ / اسد ۱۳۹۷ | ۰ دیدگاه
Image Title

پس از پنج روز ابهام و بی خبری از آنچه در غزنی اتفاق افتاده است، حالا نشانه های از عمق فاجعه در پایتخت تمدن اسلامی دیده میشود. فاجعه به پیمانه ای است که حکومت مجبور شده در اولین اقدام ۲۰۰ تابوت به آن شهر بفرستد. تصاویر هم نشان میدهد که جوانان زیاد از نیروهای امنیتی جام شهادت نوشیده و شهر در آتش خشم تروریسم سوخته است.

حالا که فاجعه ای به این بزرگی، یک تمدن را در کام نیستی و ویرانی فرستاده است برای این شهر و مردم غزنه چند مسئله در چند مرحله یک امر ضروری و الزامی می باشد.

یکم، کمک های عاجل بشردوستانه برای رسیدگی به زخمی ها، خانواده های شهدا و مردم غزنی. حکومت افغانستان به تنهایی قادر به انجام این کار نیست باید زمینه کمک های عاجل بین المللی فراهم گردد.

دوم، عملیات وسیع و همه جانبه باز پس گیری و پاک سازی مخالفین مسلح دولت از سطح و اطراف شهر و تداوم گسترده عملیات برای سرکوبی دشمنان در ولسوالی های غزنی. اگر دشمنان مردم در غزنی به صورت جدی سرکوب نگردد احتمال تکرار .سناریویی کندز بسیار زیاد است. لذا برای برگشت آرامش به شهر و اطمینان شهروندان غزنی سرکوب مخالفان مسلح دولت در ولسوالی ها یک ضرورت امنیتی، اجتماعی، روانی و اقتصادی است.

سوم، تعیین یک هیئت حقیقت یاب، این هیئت باید متشکل از ارگانهای مختلف دولت، نمایندگان غزنی، جامعه مدنی و همچنان نهادهای معتبر بین المللی باشد تا چگونگی فاجعه غزنی را با دقت بررسی کند و عوامل و عناصر که در جلوگیری از وقوع آن کوتاهی کردند یا تبانی و خیانت وجود داشته باشد، به صورت جدی و همه جانبه تحقیق شود.

چهارم، برگزاری کنفرانس کشورهای اسلامی، از انجایکه غزنی مرکز تمدن اسلامی لقب داده شده است، بازسازی آن نوعی مسئولیت دولت های اسلامی به لحاظ اخلاقی پنداشته میشود. دولت افغانستان باید هرچه عاجل درخواست چنین نشست را در سازمان کشورهای اسلامی مطرح کند.

پنجم، برگزاری کنفرانس بین المللی برای بازسازی غزنی، باز سازی غزنی به هیچ عنوان در توان دولت افغانستان نیست، شهر سوخته نیاز به بازسازی دارد، لذا دولت افغانستان در زمینه برگزاری یک کنفرانس ویژه برای شهر غزنی با جامعه جهانی و کشورهای حامی افغانستان وارد مذاکره شود.

ششم، بازنگری جدی ساختار اداری و حکومت محلی، غزنی به یک والی مقتدر، دلسوز، مدیر و جامع ضرورت دارد که تمام شهروندان غزنی در محوریت او برای احیایی مجدد شهر و ولایت خود جمع شوند. افزایش تشکیلات نیروهای امنیتی در سطح مرکز و ولسوالی های غزنی از ضرورت های دیگر برای غزنی است.

اگر اقدامات فوق صورت گیرد زخمی غزنی اندکی التیام خواهد شد و مرحمی خواهد بود برای بهبود این زخم، و اگرنه این فاجعه به زخم ناسور غزنی و غزنوی ها مبدل خواهد شد که ننگ بزرگ بر جبین حکومت و حاکمان خواهد بود.

این نوشته در حساب کاربری فیس بوک آقای فیاض منتشر شده است. دیدگاه‌های که در این نوشته آمده، مختص نویسنده  آن می‌باشد و لزوما بازتاب سیاست نشراتی خبرنامه نیست.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید