گفتگوهای صلح مستقیم آمریکا با طالبان تضعیف کننده دموکراسی است |
گفتگوهای صلح مستقیم آمریکا با طالبان تضعیف کننده دموکراسی است

گفتگوهای صلح مستقیم آمریکا با طالبان تضعیف کننده دموکراسی است

۲ / اسد ۱۳۹۷ | ۰ دیدگاه
Image Title

خب پس، بنظر میرسد که ایالات متحده طعمه را گرفته است: حکومت ایالات متحده در حال حاضر در اندیشه ورود به گفتگوهای مستقیم با طالبان است، درست همان چیزی که شورشیان مدت ها در جستجویش بوده اند. حقیقت غیرقابل انکار همین است که بر بلایای افغانستان تنها میتوان از طریق گفتگوهای صلح به گونه موثر غلبه کرد. اما مسئله این است: چه کسی آغازگر گفتگو ها خواهد شد و با چه کسی انجام این گفتگوها می تواند موجب تغییرات پویا در این جنگ دایمی گردد.

طالبان تنها نیاز دارند که نبازند تا باقی بماندن، این در حالی است که نیروهای ایالات متحده باید هر بار و همیشه برنده شوند. به این جهت با وجود موفقیت های تاکیتکی متعدد، پیروزی استراتیژِیک همیشه از دستان ایالات متحده دور بوده است. به همین دلیل است که ایده گفتگوهای مستقیم با طالبان تنها اوضاع را بیشتر تیره و تار میسازد.

اقتدار سیاسی

با در نظر داشت اینکه انتخابات پارلمانی افغانستان برای ۲۰م اکتوبر برنامه ریزی شده است، زمان آن رسیده تا جریانات دموکراتیک را در این کشور قویتر ساخت. انتقال ملایم فرایند سیاسی یک ضرورت است. به هرحال، به نظر می رسد که حرکت اخیر اداره ایالات متحده مبنی بر قرارگرفتن با طالبان در گفتگو های مستقیم، تداعی کننده این باور است که گویا حکومت کابل به اندازه کافی اتوریته و قدرت سیاسی ندارد.

نفوذ و کنترل حکومت تنها بر ۲۲۹ شهرستان از جمع ۴۰۷ شهرستان این کشور برقرار است که ۶۵ درصد از جمعیت این کشور را شامل میشود. طالبان بر ۱۲ درصد از جمعیت کنترل داشته و ۲۳ درصد باقیمانده مناطق مورد منازعه را شامل میشود. حقیقت موضوع این است که حکومت کابل از طریق دموکراسی انتخاب شده و باید تنها صندلی اتوریته و قدرت باشد.

اداره ایالات متحده با آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان، اصلا کار خوبی در امر تداوم فرایند انتخاباتی در افغانستان نمی کند. اگر چنین درکی وجود دارد که گویا دولت نمیتواند آن را از بین ببرد، پس فرایند انتخاباتی در اینصورت میتواند تضعیف شود. به یاد داشته باشید، که این اعتماد مردم است که در سیستم انتخاباتی شمارش میشود، و با قرار دادن طالبان در گفتگوهای مستقیم با اداره ایالات متحده به جای حکومت کابل، این پیام به صورت بلند و واضح از سوی رای دهندگان در افغانستان شنیده خواهد شد. و این به هیچ صورت برای کسی که خواهان انتقال دموکراتیک است، صدایی شیرین نخواهد داشت.

مانور تاکیتکی

با در نظرداشت اینکه انتخابات پارلمانی نزدیک است، طالبان میخواهند تا بخش قابل توجهی  از حکومت را داشته باشند، و برای این منظور، امتیازات سیاسی همان چیزی است که طالبان برای حصولش گام بر می دارند. به همان اندازه که اداره ایالات متحده و حکومت کابل موافقت داشته باشند، به همان اندازه طالبان به پیش رانده خواهند شد. با گفتگوهای مستقیم با ایالات متحده این احتمال است که طالبان تقاضای نقش بزرگتری را در حکومت بعدی داشته باشند. بهتر است که آمریکا این چانه زنی سیاسی را به بازیگران محلی بسپارد تا این که نتایج آن در بیست اکتوبر توسط رای دهندگان مشخص شود.

افغانستان شدیدا نیاز مند صلح است، اما ایالات متحده نباید به طالبان فضای سیاسی بدهد، زیرا نمیتواند بدون امتیاز استفاده از حملات تروریستی و نادیده انگاشتن روند های دموکراتیک چنین کند.

علاوه بر آن، تقاضای ایالات متحده برای گفتگو های صلح با طالبان بدون اینکه در ابتدا توانایی های آنها را محدود سازد، میتواند همانند پذیرش شکست پس از هفده سال باشد – آیا این همان پیامی است که ایالات متحده واقعا میخواهد آن را منتشر کند؟

ایده گفتگوهای صلح یک ایده عالی است. به هر حال، لازم است تا حکومت کابل مستقیما با طالبان مذاکره کند، و نه تا آن زمانی که توانایی های قابل توجه آنان متوقف شود.

نویسنده: شازار شفقت
منبع: دی هیل

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید