قانون دسترسی به اطلاعات از سوی رییس جمهور افغانستان تایید شد

قانون دسترسی به اطلاعات از سوی رییس جمهور افغانستان تایید شد

خبرنگار خبرنامه

علی شیر شهیر
خبرنگار خبرنامه

۱۳ / حوت ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در جلسه‌ی کابینه این کشور، طرح قانون دسترسی به اطلاعات را تایید کرده است.

در اعلامیه‌ی ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که این طرح از سوی مقام‌های ارشد وزارت عدلیه‌ی افغانستان به این جلسه ارایه شد و سپس در  ۵ فصل و ۴۱ ماده از سوی کمیته‌ی قوانین مورد تایید قرار گرفت.

در این اعلامیه آمده است: «هدف طرح قانون دسترسی به اطلاعات، تامین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از ادارات، حصول اطمینان از شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع‌رسانی، مشارکت مردم در حکومت‌داری و حساب‌دهی از عملکرد ادارات و مبارزه علیه فساد اداری، رعایت ماده‌ی نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر و تنظیم طرز تقاضا و ارایه اطلاعات تشکیل می‌دهد.»

در جلسه کابینه‌ی افغانستان که دیروز، شنبه، در ارگ ریاست جمهوری این کشور برگزار شده بود، به سرور دانش، معادن دوم ریاست جمهوری وظیفه داده شده تا به همکاری وزارت عدلیه، طرح این قانون را با در نظرداشت ایجاد کمیسیون برای مدت سه سال، در مرکز و سپس در صورت ضرورت در ولایات تهیه کند.

در این جلسه هم‌چنان روی طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان به‌منظور تنظیم رتبه، امتیاز و معاشات و اجرای حقوق بازنشستگی آنان بحث شده است.

کابینه‌ی افغانستان این طرح را نیز مورد تایید قرار داده و وزارت عدلیه این  کشور مسئولیت گرفته که طرح تعدیل این قانون را با آوردن تغییراتی مانند حذف جزای محرومیت بازنشستگی و معادلات ارکان‌الحرب با سویه تحصیلی ماستری و چگونگی ترفیع بعدی ساتنمنان و بریدملان را وضاحت داده و آن را نهایی کند.

طرح قانون تاسیس شرکت‌ها

در اعلامیه‌ی ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که در این جلسه روی طرح قانون شرکت‌های محدودالمسئولیت نیز بحث شده است. بر اساس این اعلامیه طرح قانون شرکت‌های محدودالمسئولیت به‌خاطر تنظیم امور مربوط به طرز تاسیس شرکت‌ها در افغانستان ترتیب شده که دارای ۱۴ فصل و ۱۰۴ ماده می‌باشد.

در این طرح هم‌چنان در مورد چگونگی تنظیم شرکت‌های خارجی که با مسئولیت‌های محدود در خارج از افغانستان تاسیس شده اما در این کشور فعالیت دارند، تنظیم امور مربوط به صدور جواز فعالیت و شرایط ثبت آن و هم‌چنان تسهیل زمینه‌ی سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی و تجاری آمده است.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید