کمک نقدی، مدال و تقدیرنامه؛ ارج‌گذاری حکومت افغانستان به نیروهای امنیتی و دفاعی

کمک نقدی، مدال و تقدیرنامه؛ ارج‌گذاری حکومت افغانستان به نیروهای امنیتی و دفاعی

۱۰ / حوت ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه

یک روز پس از نهم حوت، روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، رییس جمهور این کشور با صدور حکمی به منظور ارج‌گذاری به فداکاری‌های مدافعان کشور و مردم، قدردانی از شجاعت نیروهای امنیتی در راستای دفاع از دستاوردهای نظام و نیز جهت دلجویی از بازماندگان شهدا و زخمیان این نیروها در سال جاری خورشیدی، از سوی نهادهای امنیتی و برخی دیگر از ادارات، کمک‌های نقدی و غیرنقدی به این نیروها در نظر گرفته شده است.

وزارت دفاع

وزارت دفاع افغانستان به منظور ارج‌گذاری و حمایت از نیروهای دفاعی این کشور به شماری از بازماندگان شهدا و زخمیان و نیز کارمندان شایسته‌ی این وزارت کمک‌های نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته است.

این وزارت برای بازماندگان هر شهید مبلغ ۱۰ هزار و در مجموع برای ۲۷۶۰ بازمانده شهدا مبلغ ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی کمک کرده است.

وزارت دفاع همچنان برای هر زخمی نیروهای دفاعی در جریان جنگ و درگیری‌ها با مخالفان دولت مبلغ ۵ هزار افغانی و در مجموع برای ۶ هزار و ۳۱ زخمی مبلغ ۳ میلیون و ۱۵۵ هزار افغانی کمک کرده است.

وزیر دفاع افغانستان می گوید دگروالی که متهم به آزار و آذیت جنسی زیر دستانش است، به بخش قضایی این وزارت معرفی شده است

وزیر دفاع افغانستان برای بازماندگان هر شهید مبلغ ۱۰ هزار و در مجموع برای ۲۷۶۰ بازمانده شهدا مبلغ ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی کمک کرده است

وزیر دفاع افغانستان می گوید دگروالی که متهم به آزار و آذیت جنسی زیر دستانش است، به بخش قضایی این وزارت معرفی شده است

وزارت دفاع افغانستان برای هر افسر شایسته در کادر این وزارت یک واحد مدال و در مجموع برای ۵۰ افسر شایسته، ۵۰ واحد مدال خدمات شایسته در نظر گرفته است.

وزارت امور داخله

وزارت امور داخله افغانستان نیز به منظور ارج گذاشتن به نیروهای امنیتی این کشور برای شماری از بازماندگان شهدا و زخمیان و نیز کارمندان شایسته‌ی این وزارت کمک‌های نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته است.

این وزارت برای بازماندگان هر شهید مبلغ ۱۰ هزار و در مجموع برای ۳۶۰۳ بازمانده شهدا مبلغ ۳۶ میلیون و ۳۰ هزار افغانی کمک کرده است.

وزارت داخله همچنان برای هر زخمی نیروهای امنیتی ۵ هزار و در مجموع برای ۶۵۷۰ زخمی، مبلغ ۳۲ میلیون و ۸۷۰ هزار افغانی کمک در نظر گرفته است.

این وزارت برای هر منسوب شایسته در کادر این وزارت یک واحد مدال و در مجموع برای ۵۰ منسوب شایسته ۵۰ واحد مدال خدمات شایسته در نظر گرفته است.

moi

وزارت امور داخله افغانستان

از سوی هم برای هر کارمند شایسته وزارت داخله یک تقدیرنامه و در مجموع برای ۳۰ کارمند، ۳۰ تقدیرنامه درجه اول در نظر گرفته شده است.

ریاست عمومی امنیت ملی

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز به پاس خدمات شایسته نیروهای امنیتی و کارمندان شایسته کمک‌های نقدی و غیر نقدی در نظر گرفته است. این ریاست برای بازماندگان هر شهید ۱۰ هزار افغانی و در مجموع برای ۱۵۱ شهید مبلغ ۱ میلیون و ۵۱۰ هزار افغانی کمک در نظر گرفته است.

ریاست عمومی امنیت ملی برای هر زخمی نیروهای امنیتی مبلغ ۵ هزار و در مجموع برای ۲۸۸ زخمی مبلغ ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار افغانی کمک کرده است.

برای ۲۰ منسوب شایسته نیروهای امنیت ملی ۲۰ واحد مدال خدمات شایسته و برای ۱۵ کارمند شایسته، ۱۵ تقدیر نامه درجه اول از سوی این ریاست در نظر گرفته شده است.

ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی

ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی نیز برای بازماندگان هر شهید ۱۰ هزار افغانی و در مجموع برای بازماندگان ۱۰ شهید مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی کمک نقدی در نظر گرفته است. این ریاست برای ۹ تن از زخمیان نیروهای امنیتی مبلغ ۴۵ هزار افغانی و برای ۱۵ منسوب شایسته نیروهای امنیتی ۱۵ واحد مدال خدمات شایسته و برای ۱۰ کارمند شایسته ۱۰ تقدیرنامه درجه اول در نظر گرفته است.

ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری

از سوی هم، ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری برای بازماندگان هر شهید ۱۰ هزار افغانی و در مجموع برای ۳ تن ۳۰ هزار افغانی کمک نقدی کرده است. این ریاست برای ۲ تن از زخمیان نیروهای امنیتی مبلغ ۱۰ هزار افغانی، برای ۱۰ منسوب شایسته ۱۰ واحد مدال خدمات شایسته و برای ۵ کارمند شایسته، ۵ تقدیرنامه درجه اول در نظر گرفته است.

A.N-Army

بخش نظامی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

این اداره برای هر منسوب شایسته یک تقدیرنامه درجه اول و در مجموع برای ۵ منسوب شایسته، ۵ تقدیر نامه درجه اول در نظر گرفته است.

بخش نظامی دادگاه عالی

این اداره نیز برای ۵ منسوب شایسته ۵ تقدیرنامه درجه اول در نظر گرفته است. بخش نظامی دادستانی کل نیز برای ۱۰ منسوب شایسته، ۱۰ تقدیرنامه درجه اول در نظر گرفته است.

در حکم ریاست جمهوری افغانستان آمده که وزارت مالیه این کشور وجوه مالی مورد نیاز را براساس توضیحات این حکم، از بودجه ۱۳۹۷ وزارت‌ها و ادارات مربوطه اجرا خواهد کرد.

از سوی هم براساس پیشنهاد وزارت دفاع و حکم ریاست جمهوری برای هر معلول ۵ هزار و در مجموع برای ۲۹۴ معلول مبلغ ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار افغانی کمک نقدی منظور شده است.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید