هند برای 88 میلیون گاو شناس‌نامه الکترونیک می‌دهد

دولت هند قصد دارد به ۸۸ میلیون گاو این سرزمین شناسنامه الکترونیک صادر کند تا این گاوها به‌صورت آنلاین ردیابی شوند.

شهروندان بریتانیایی دارای یک شماره بیمه ملی هستند و امریکایی‌ها شماره امنیت اجتماعی دارند. در حال حاضر شبیه با سیستم آدمی برای گاوها و بوفالوها در هند (کارت‌های بهداشت) حیوانات داده می‌شود.

 نارندرا مودی نخست وزیر برنامه‌ای را برای ارائه شماره شناسایی ۱۲رقمی اختصاصی به ۸۸ میلیون گاو در هند طرح‌ریزی کرده بود که تا تا پایان سال ۲۰۱۷ باید آغاز به کار می کرد.

کارت‌ها توسط صاحبان گاوها گرفته می‌شود. فعالیت‌های گاوداران کنترل می‌شود و اطلاعات برای اطمینان بیشتر از این‌که در زمان گاوداری واکسیناسیون می‌شود، قابل بررسی و نظارت است. چرخه‌ی پرورش را می‌توان از طریق نظارت بهتر و مداخله علمی انجام داد که باعث پرورش بهتر و افزایش تولید شیر می‌شود.

انگیزه‌ی ایجاد

برچسب‌های زرد توسط 100 هزار تکنیسین در سراسر هند در تلاش است تا سال ۲۰۲۲ میلادی این برچسب‌ها در گوش حیوانات قرار بگیرند. آن‌ها برای افزایش درآمد بخش لبنیات این طرح را پی‌ریزی کردند.

Indian-cows

برچسب‌های زرد توسط 100 هزار تکنیسین در سراسر هند در تلاش است تا سال ۲۰۲۲ میلادی این برچسب‌ها در گوش حیوانات قرار بگیرند

این برچسپ‌ها فقط ۸ گرام وزن دارند و ضد جعل طراحی شده‌اند تا سال‌ها دوام داشته باشند. این طر ح برای جلوگیری از هر گونه عوارض محیطی برنامه‌ریزی شده است؛ برای حیواناتی که جامعه هندو آن‌ها را  مقدس می‌دانند.

گذشته

در سال ۲۰۰۷ میلادی نگهبانان مرزی هند به عکاسی گاوها در روستاهای بنگال غربی شروع کردند و گاو‌ها را با صدور کارت به هند وارد می‌کردند تا از قاچاق گاو در بنگال جلوگیری شود.

هند دارای تقریباً ۴۱ میلیون بوقلمون و ۴۷ میلیون گاو بومی و کوهستانی است که شیر تولید می‌کنند. توجه بیشتری به این موضوع از سوی گروه‌های راستگرای هندو آن‌هایی که گاو را مقدس می‌دانند، جلب شده است.

بودجه

ارون جیتی، وزیر مالیه هندوستان در بودجه سالانه وزارتش میلیون‌ها پول را برای توزیع کارت و شماره شناسایی گاوهای هندی اختصاص داده که درحال حاضر بحث برانگیز شده است.

cows-2

این شناس‌نامه‌های الکترونیک توسط صاحبان گاوها گرفته می‌شود

حکومت هندوستان در نظر دارد که ۵۰۰ میلیون روپیه یا حدود ۷.۸۱ میلیون دالر را برای ۴۰ میلیون گاو هزینه کند که برای هر یک آن ها ، کارت شناسایی ۱۲ شماره‌ای اختصاصی داشته باشند. بخشی از این طرح بلندپروازانه کارت‌های شناسایی ملی در این کشور با نام «آداهار» است.

اگر این طرح با موفقیت تمام شود و نتیجه خوبی داشته باشد، بودجه اضافی نیز برای نظارت بر نزدیک به ۳۰۰ میلیون جمعیت گاو، بوفالو و گاومیش در سراسر این شبه قاره در آسیای جنوبی اختصاص داده خواهد شد.

3 / حوت 1396
#