کمک 70 میلیون دالری بانک توسعه آسیایی به برق وارداتی افغانستان |
کمک ۷۰ میلیون دالری بانک توسعه آسیایی به برق وارداتی افغانستان

کمک ۷۰ میلیون دالری بانک توسعه آسیایی به برق وارداتی افغانستان

خبرنگار خبرنامه

علی شیر شهیر
خبرنگار خبرنامه

۲۸ / دلو ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه
Image Title

مقام‌های شرکت برشنا از کمک ۷۰ میلیون دالری بانک توسعه‌ی آسیایی به پروژه‌ی برق وارداتی افغانستان از ازبیکستان خبر داده‌اند.

به گفته آنان بانک توسعه آسیایی ۷۰ میلیون دالر به عملی سازی پروژه برق وارداتی سرخان-پلخمری کمک می‌کند. این پروژه قرار است تا سه سال دیگر عملی شود.

وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا می‌گوید که لین ۵۰۰ کیلوولت از سرخان الی پلخمری است و بانک توسعه آسیایی کمک هفتاد میلیون دالر را تعهد شفاهی داده است.

به گفته کارشناسان پروژه سرخان-پلخمری در کنار پروژه انتقال لین برق پنجصد کیلوولت از ترکمنستان، از پروژه‌های بزرگ واردات برق به این کشور گفته می‌شود که با عملی شدن آنها بخش بزرگی از برق مورد نیاز شهروندان افغانستان در بیش از ده ولایت کشور فراهم می‌شود.

شرکت برشنا پیش از این گفته بود که ازبیکستان تعهد کرده است که با عملی شدن پروژه سرخان-پلخمری برق را با بهای مناسب به افغانستان بفروشد.

توافقنامه عملی‌سازی این پروژه در سفیر اخیر محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان به ازبیکستان امضا شد.

وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا

وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا

در چارچوب پروژه برق وارداتی سرخان-پلخمری لین ۵۰۰ کیلوولت از سرخان دره ازبیکستان به سب استیشن برق در پلخمری که پیش از این کارهایی ساخت آن آغاز شده اند کشیده خواهد شد.

برق وارداتی

مجموع برق مورد استفاده در افغانستان شامل ۱۵۰۰ میگاوات می‌شود که در حدود ۱۱۰۰ میگاوات برق آن، وارداتی می‌باشد. منابع برق افغانستان کشورهای آسیای میانه از جمله ترکمنستان، ازبیکستان تاجیکستان و هم‌چنان ایران است. از مجموع این انرژی مصرفی در افغانستان، به‌شکل متوسط حدود ۴۰۰ میگاوات در داخل افغانستان از بند‌های مختلف آبی، تولید می‌شود.

مقام‌ها در وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گویند که این کشور به‌شکل متوسط، سالانه به ارزش ۲۵۰میلیون دالر از کشورهای همسایه‌اش برق وارد می‌کند.

بر اساس آمار این وزارت، به شکل متوسط ۳۰درصد از مردم افغانستان دسترسی به برق دارند که در مناطق شهری این دسترسی بیشتر می‌باشد. در حدود ۲۰ ولایت افغانستان به شبکه‌ی سرتاسری برق افغانستان وصل است و سایر ولایت ها از جنراتورهای برقی استفاده می‌کنند اما خطوط انتقال برق سرتاسری به آنجا نرفته است.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید