مدیریت سازنده؛ ۶ کارکرد قابل توجه محمد سعید کاکر در یک سال ریاست بر دانشگاه پلی‌تخنیک

مدیریت سازنده؛ ۶ کارکرد قابل توجه محمد سعید کاکر در یک سال ریاست بر دانشگاه پلی‌تخنیک

۹ / دلو ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه

در میانه‌های سال ۲۰۱۳ میلادی زمانی که در کابل دانشجوی دانشگاه طبی کابل بودم، از یکی از دوستانم که او دانشجوی دانشگاه پلی‌تخنیک کابل بود برای بار اول نام استاد محمدسعید کاکر را شنیدم.

او از خیر خواهی و نیکی شخصی یاد کرد که معاون دانشگاه پلی‌تخنیک بود. در اواخر ماه اگوست سال ۲۰۱۵ زمانی که در روزهای پایانی رخصتی تابستانی ام درکابل به سر می‌بردم، با استاد محمدسعید کاکر از نزدیک آشنا و معرفی شدم. اقای کاکر گرم برخورد می‌کرد و نرم و آهسته حرف می‌زد و می‌شد اوصاف شنیدگی را از نزدیک با همان یک دیدار حس نمود.

در اول جنوری سال ۲۰۱۷ در یک روز برفی و سرد به لطف فسبوک آگاه شدم که استاد محمد سعید کاکر به حیث رییس دانشگاه پلی‌تخنیک برگزیده شده است.

آقای کاکر در مدت زمان یک سال که مدیریت دانشگاه پلی‌تخنیک را دارد، تغیرات ژرف و اصلاحات قابل ملاحظه یی را بوجود آورده و دست آوردهای ملموسی داشته باشد که در پی می‌آید:

اول. عقد تفاهم‌های همکاری با دانشگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی

محمدسعید کاکر در طول یک سال ریاست اش بر دانشگاه پلی‌تخنیک توانسته پلی‌تخنیک را از یک مرکز علمی فراموش شده و پسیف با حالت دوباره در حالتِ زنده شدن و اکتیف بیاورد و با دانشگاه‌های مختلف در سراسر جهان ارتباطش را برقرار سازد.

سند‌های همکاری دو جانبه و چند جانبه متنوعی امضا را تا کنون امضا نموده است. تفاهم نامه همکاری علمی میان دانشگاه پولیتخنیک کابل و دانشگاه‌های مناس” ترکیه – قرغزستان”، شیکاگو ایالت متحده آمریکا، سفارت فرانسه در کابل، شماری از دانشگاه‌های هندوستان، اداره یونسکو و دانشگاه قزاق-جرمن بخشی از کارهای یک ساله اوست.

آقای کاکر هدف از امضای این تفاهم نامه‌ها را بوجود آوردن زمینه اشتراک تجارب و داشته‌ها و ارتباطات و تماس سود آور میان پلی‌تخنیک و دانشگاه‌های جهان، استفاده از از تجارب و اندوخته‌های اکادمیک دانشگاه‌های دنیا برای بروزشدن سیستم درسی و روش تولید دانش مطابق با نیاز‌های عصر و پیشرفت پلی‌تخنیک وهم چنان فرستادن دانشجویان و دانش آموخته گان پلی‌تخنیک به دانشگاه‌های طرف تفاهم، عنوان کرده است.

دوم. قرارداد همکاری با نهادهای ملی

آقای کاکر برعلاوه بر ایجاد کانال‌های ارتباطی وهمکاری با نهاد و دانشگاه‌های جهانی با نهادهای دولتی و غیر دولتی داخلی نیز قرار دادهای همکاری گوناگونی را در بخش‌های مختلفی به امضا رسانده است. امضای قرارداد با ریاست برشنا، عقد تفام نامه همکاری با وزارت شهرسازی و مسکن، اداره تدارکارت ملی، توافقنامۀ همکاری در مقاطع مشترک کاری میان دانشگاه پلی‌تخنیک و اداره ملی ستندرد (انسا) و امضای قرارداد همکاری دو جانبه با شرکت‌های خصوصی “افغان اسمارت” و “داینامیک ویژن” بخشی از این تفاهم نامه‌هاست.

از اهداف امضأ تفاهم نامه‌ها و موافقت نامه‌های فوق الذکر ترتیب و تنظیم امور مربوط به جذب کارآموزان جدید، استخدام دانش آموختگان شایسته در ادارات دولتی مرتبط با مهندسی و انجینری و برق، استفاده بهینه و بهتر از کادرها و متخصصین دانشگاه پلی‌تخنیک در بررسی و مطالعه قرارداد‌های مربوط به معادن، شاهراه‌ها و بند‌ها و سرک‌ها و هم چنان ایجاد زمینه استاژ برای دانشجویان در جریان تحصیل و بلند بردن ظرفیت‌ها و مهارت‌های کادرهای دو طرف در یک همکاری نظام مند و سازنده گفته شده است.

سوم. کورس‌های رایگان ظرفیت سازی

دانشگاه پل تخنیک در زمان مدیریت محمد سعید کاکر عملأ به یکی از نادر نهادهای اکادمیک و عملی دولتی افغانستان تبدیل شده است که بهار و زمستان فعال است. در زمستان گذشته هییت رهبری دانشگاه برای ارتقای ظرفیت صدها نفر از فارغین و دانشجویان کورس‌های رایگان کوتاه مدت و میان مدت را در رشته‌های مختلف انجینری و مهندسی برگزار نموده است. کورس‌های فوق در بخش‌های مهم و کاربردی در انجینری مانند مدﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﻱ، ﭘﺮﻭﭘﻮﺯل ﻧﻮﻳﺴﻲ، تدریس تجربه‌های میخانیک خاک در لابراتوار، «ﺳﺮﻭﻱ سیول»، «تری دیف ریویت» و «تری دی اس مکس اتو کد» برگزار گردیده است. برنامه‌های که برای فارغین و دانشجویان بسیار حیاتی و موثر و کارسازشمرده می‌شود.

چهارم. اصلاحات و ایجاد تسهیلات

استاد محمد سعید کاکر با برگزیده شدن به ریاست دانشگاه پلی‌تخنیک دست به اصلاحات گسترده و ایجاد سهولت‌های زیادی زده است. او برای اولین بار سیستم امتحان در دانشگاه پلی‌تخنیک را تغییر داد و جهت شفافیت و جلوگیری از تبعیض و ستم، سیستم امتحاناتی را در پلی‌تخنیک اعمال نمود که در آن دانشجویان در پارچه امتحان اسم و اسم پدر و مشخصات فردی خویش را نمی‌نویسند و به جای همه مشخصات مزبور، دانشجو کود نمبر خاص خود را می‌نویسد تا برای هیچ یک از نمره دهندگان مشخص نشود، که برای کی نمره می‌دهند.

درنتیجه پارچه‌ها فقط به اساس شایستگی و پاسخ‌های داده شده در امتحان، نمره داده می‌شود. هم چنان بربنیاد برنامه ریزی جدید پوهنوال کاکر، در پلی‌تخنیک برای ایجاد شایسته سالاری و جلوگیری از شبهات هیچ یک از استادان نمی‌توانند پارچه‌های دانشجویان را جهت نمره دادن به خانه‌های شان و یا به خارج از محیط دانشگاه ببرند. بر اساس برنامه جدید هر استاد موظف و مسول است که پارچه‌های دانشجویان اش را در همان روزِ امتحان الی ساعت چهار عصر در دانشگاه نمره دهد و نتایج را به امور محصلان تحویل دهند.

از دیگر برنامه‌های اصلاحی آقای کاکر در پلی‌تخنیک روش جدید اخذ دیپلوم دانشجویان فارغ شده از این دانشگاه است. در حالی که بدست آوردن سند دیپلوم از اکثریت دانشگاه‌های افغانستان برای دانش آموختگان چیزی شبیه کابوس می‌ماند و حتی در مواردی نیاز به واسطه و رشوه نیز پیدا می‌کند اما دانش آموختگان دانشگاه پلی‌تخنیک می‌توانند تنها در یک روز سند دیپلوم شان را اخذ نمایند. پروسه طوری است که متقاضی اول صبح فرمی را در اداره مربوط پلی‌تخنیک پر نموده و تسلیم مسولین می‌نماید و ساعت ۴ عصر همان روز دیپلوم متقاضی آماده می‌شود و متقاضی می‌تواند بدون هیچ گونه درد سر و سرگردانی دیپلوم اش را بدست آورد.

پنجم. مبارزه با فساد

مبارزه با فساد اداری از برنامه‌های دیگر اصلاحی استاد کاکر در مرکز علمی تحت مدیریت اش است. او درین مدت یک سال دستاوردهای خوبی درین رابطه نیز داشته است. جلو فسادهای مالی ملیونی از نهاد‌های زیر مجموعه دانشگاه پلی‌تخنیک را گرفته است. اشخاصی سال‌ها به گونه سیستماتیک در مدیریت خوابگاه دانشگاه پلی‌تخنیک سالانه ۱۶ میلیون افغانی را تنها از مواد ارتزاقی دانشجویان اختلاس می‌نمودند اما با آغاز ریاست استاد کاکر بر دانشگاه پلی‌تخنیک جلو فساد ملیونی افراد مذکور گرفته شده و از کار برکنار و به اداره مبارزه با فساد اداری واداره مبارزه جرایم سنگین و سرانجام به دادستانی کل معرفی شدند.

آقای کاکر بخاطر تلاش‌ها و دست آوردهایش تا کنون از سوی محمد اشرف غنی ریس جمهور، عبدالله عبدالله ریس اجرایی و عبدالروف ابراهیمی ریس مجلس نمایندگان و وکلای مردم در شورای ملی مورد تقدیر قرار گرفته است.

ششم. ایجاد فضای وحدت وهمدلی

دانشگاه پلی‌تخنیک قبلا به دلایل زیادی یکی از محل‌های پرتنش با نام وعنوان‌های مختلف بود. گاهی به نام مذهب و گاهی به نام قوم و گاهی به نام سمت ومنطقه اختلاف‌های در خوابگاه و محیط پلی‌تخنیک شلعه ور می‌شد.

از زمانی که استاد کاکر مسولیت ریاست دانشگاه پلی‌تخنیک را برعهده گرفته، این درگیری‌ها کاهش یافته و حتی می‌شود گفت دیگر مانند گذشته جنجال‌های قومی و سمتی در پلی‌تخنیک وجود ندارد. آقای کاکر با مدیریت سازنده و نوع نگاه انسانی و استادی شان در امر ایجاد فضای وحدت و همدلی میان دانشجویان نیز موفق عمل نموده است.

او در ماه رمضان سال گذشته جهت زدودن شکاف‌های گذشته و ایجاد حس و فضای برادری میان دانشجویان، اقدام به راه اندازی «سفره اتحاد و همدلی» در میعاد شام برای افطار و سحر برای سحری نمودند که هییت رهبری، اساتید و دانشجویان فارغ از هرنوع تعلق و طبقه در کنار هم در یک فضای مهر، افطار و سحری میل نمودند و دعا خواندند و دست هم را گرفتند.

آقای کاکر می‌گوید: «روی دست گرفتن همچو برنامه‌ها زمینه همدیگر پذیری اخوت و برادری را در بین محصلین ایجاد مینماید.» انتشار تصاویر و گزارش مذکور انعکاس مثبتی در بیرون و داخل دانشگاه پلی‌تخنیک داشت و به ویژه با استقبال در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.

این نوشته برای خبرنامه نگاشته شده است. دیدگاه‌های که در این نوشته آمده است، مختص نویسنده آن می‌باشد و لزوما بازتاب سیاست نشراتی خبرنامه نیست.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید