در سال ۱۳۹۶ خورشیدی؛ تایید ۶۶۱ پروژه و ادعای جلوگیری از فساد ۱۱ میلیارد افغانی

در سال ۱۳۹۶ خورشیدی؛ تایید ۶۶۱ پروژه و ادعای جلوگیری از فساد ۱۱ میلیارد افغانی

۳ / دلو ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه

کمیته تدارکات ملی افغانستان گفته که در سال ۱۳۹۶ مالی ۸۰۶ پروژه به ارزش ۱۸۱ میلیارد افغانی را در ۵۱ هفته مورد بحث قرار داده که از آن جمله ۶۶۱ پروژه را منظور کرده است.

عمر هوتکی، رییس کمیته تدارکات ملی در جریان گزارش سالانه خود گفت که از این پروژه ها، ۹۹ پروژه برگشت و ۵۱ پروژه‌ی دیگر کاملن رد شده است.

آقای هوتکی گفت که از جمع پروژه های برگشت خورده، روی ۷۲ پروژه‌ی آن بحث و از سوی کمیسیون تدارکات تصویب شده است.

پروژه های پیشنهادی

رییس کمیته تدارکات ملی گفت که به تعداد ۵۵۲ پروژه‌ی پیشنهادی به کمیته تدارکات ملی به ارزش ۱۶۷ میلیارد افغانی اعطای قراردادهای جدید بوده که از آن جمله ۴۵۶ پروژه آن به ارزش ۱۴۹ میلیارد افغانی منظور شده است.

جلوگیری از فساد بزرگ

براساس گفته های عمر هوتکی، رییس کمیته تدارکات ملی، در سال مالی ۱۳۹۶، از حیف و میل حدود ۱۱ میلیارد افغانی در قراردهای بزرگ جلوگیری شده است.

آقای هوتکی گفت که بیشترین تخلف های تثبیت شده، جعل و تذویر اسناد داوطلبی بوده است. او هم‌چنان گفت که مجموع شرکت های که در ۳ سال اخیر محروم شده به ۱۳۳ شرکت می رسد که به مبلغ ۲۴۳ میلیون افغانی از این شرکت ها ضمانت دریافت شده که دوباره به آن ها برگردانده نمی شود.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید