3 سال تغییر؛ افزایش 70 میلیاردی درآمد ملی افغانستان |
۳ سال تغییر؛ افزایش ۷۰ میلیاردی درآمد ملی افغانستان

۳ سال تغییر؛ افزایش ۷۰ میلیاردی درآمد ملی افغانستان

خبرنگار خبرنامه

علی شیر شهیر
خبرنگار خبرنامه

۵ / جدی ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه

مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان اعلام کرده‌اند که در آمد ملی این کشور در سال جاری خورشیدی حدود ۱۶ میلیارد افغانی بیش از هدف تعیین‌شده جمع‌آوری شده است. آنان تاکید دارند که این میزان در مقایسه با سال گذشته‌ی خورشیدی حدود ۴ میلیارد افغانی و نسبت به سه سال گذشته نزدیک به ۷۰ میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد.

میزان درآمد ملی افغانستان در سال ۱۳۹۵ خورشیدی در سند بودجه‌ی ملی این کشور حدود ۱۳۲ میلیارد افغانی تعیین شده بود که وزارت مالیه‌ی افغانستان توانست حدود ۱۶۵ میلیارد افغانی درآمد، جمع‌آوری کند.

با این وجود بر اساس آمارهای این وزارت، هدف تعیین‌شده برای درآمد ملی افغانستان در سال مالی ۱۳۹۶، حدود ۱۵۲٫۵ میلیارد افغانی بوده است. اما این کشور توانسته در حدود ۱۶۹٫۱۳۳ میلیارد افغانی درآمد جمع‌آوری کند

آقای حکیمی گفت که "

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان

از سوی‌ هم مقام‌های این وزارت تاکید می‌کنند که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری خورشیدی حدود ۲٫۶ درصد بوده است.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه‌ی افغانستان دیروز دوشنبه که در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت: «در سال مالی۱۳۹۶ هدف تعیین شده در سند بودجه‌ی ملی ۱۵۲.۵ میلیارد افغانی بود که تا اخیر سال مالی ۱۶۹.۱۳۳ میلیارد جمع‌آوری نمودیم. میزان جمع‌آوری عواید ملی در سال جاری بیش از ۱۶.۶ میلیارد افغانی را نسبت به هدف تعیین شده در سند بودجه‌ی ملی نشان داده که در نوع خود بی‌سابقه است.»

بر اساس معلومات این وزارت درآمد ملی افغانستان در سه سال اخیر در حدود نزدیک به ۷۰ میلیارد افغانی افزایش یافته است.
بر اساس آمار وزارت مالیه‌ی افغانستان درآمد داخلی این کشور در سال ۱۳۹۳ حدود ۹۹ میلیارد دالر بود، اما در سال جاری خورشیدی درآمد ملی این کشور بیش از ۱۶۹ میلیارد افغانی بوده است.

وزیر مالیه‌ی افغانستان گفت: «در سال ۱۳۹۳ هدف برای جمع آوری عواید ملی ۱۲۰ میلیارد افغانی بود که تا ختم سال ۹۹ میلیارد افغانی جمع آوری گردید. با آمدن حکومت جدید در سال مالی ۱۳۹۴ هدف تعیین شده در سند بودجه‌ی ملی ۱۱۴ میلیارد افغانی بود که توانستیم بیشتر از ۱۲۲ میلیارد افغانی جمع آوری کنیم. در سال مالی ۱۳۹۵ هدف تعیین شده در سند بودجه‌ی ملی ۱۳۲ میلیارد افغانی بود که توانستیم ۱۶۵ میلیارد افغانی جمع‌آوری کنیم. به همین ترتیب در سال ۱۳۹۶ هدف تعیین‌شده در سند بودجه‌ی ملی، حدود ۱۵۲٫۵ میلیارد افغانی بوده است که توانستیم در حدود ۱۶۹٫۱۳۳ میلیارد افغانی درآمد جمع‌آوری کنیم.»

1

افزایش مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای

مقام‌های وزارت مالیه‎ی افغانستان می‌گویند که مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای این کشور نسبت به سال قبل بیشتر به مصرف رسیده است. بر اساس آمارهای این وزارت مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای در سال جاری خورشیدی حدود ۱۳ درصد افزایش را نسبت به سال گذشته‌ی خورشیدی نشان می‌دهد.

اجمل حمید رحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه‎ی افغانستان به‌خبرنامه گفت: « بودجه‌ی ملی۱۳۹۶در سطح حکومت ۶۷ درصد به مصرف رسیده است که در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۵بیش از ۱۳ فیصد افزایش را نشان می‌دهد. وزارت مالیه در صدر جدول ده اداره‌ای که بیش از ۸۵ درصد بودجه‌ی انکشافی مربوط‌شان می‌گردد،  قرار دارد. این وزارت توانسته که  ۹۴.۶۵ درصد بودجه‌ی انکشافی خویش را به‌مصرف برساند.»

بر اساس معلومات وزارت مالیه‌ی افغانستان مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای این کشور نسب به سه سال قبل حدود ۲۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

2

آقای رحیم‌زی گفت که مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای در سال ۱۳۹۳ خورشیدی در سطح حکومت حدود ۴۴ درصد بود که با آمدن حکومت جدید در سال ۱۳۹۴ مصرف بودجه توسعه‌ای در سطح حکومت در حدود ۵۳،۸ درصد ،در سال ۱۳۹۵ مصرف آن ۵۴ درصد و در سال جاری خورشیدی در حدود ۶۷ درصد رسیده است.

افزایش درآمد ملی یکی از تعهدات حکومت افغانستان به جامعه جهانی است که این کشور در صدد بهبود آن می‌باشد. با این وجود وزارت مالیه‌ی افغانستان گفته است که در سال گذشته‌ی مالی نزدیک به ۱۷۰ میلیارد افغانی درآمد داخلی جمع‌آوری شده است.

از سوی هم «سیگار» یا سر مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان (SIGAR) در تازه‌ترین گزارشش اعلام کرده‌است که ایالات متحده امریکا از سال ۲۰۰۲ تا کنون حدود ۱۲۰٫۷۸ میلیارد دالر در بخش بازسازی و آسودگی افغانستان به مصرف رسانده است. بر اساس این گزارش حدود ۱٫۲ میلیارد دالر تنها در بخش صحت به مصرف رسیده است.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افزایش درآمد افغانستان اقتصادی اکلیل حکیمی ایالات متحده سند بودجه ملی سیگار وزیر مالیه

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید