حتی سگ نیز که آموزش ببیند این گونه متبحر می‌شود، در این ویدئو ببینید

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۱۰ / سرطان ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه