اشتباه خطرناک خلبان هنگام فرود یک هواپیما

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۱۱ / جوزا ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه