وسایل برقی خطرناک‌اند، از دست زدن بی‌جا به آن‌ها باید خودداری کرد

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۱۲ / ثور ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه