فردی که چندین مکعب روبیک را با چشمان بسته در مدت ۲ دقیقه درست می‌کند

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۱۰ / ثور ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه