سگ وفاداری که بر جنازه رفیق‌اش ایستاده و تلاش دارد او را کمک کند

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۳۱ / حمل ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه