این سگ‌ها طوری آموزش دیده‌اند که بدون اجازه صاحب خود به سراغ غذای‌شان نمی‌روند

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۹ / حمل ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه