سکوهای نفتی شناور این چنین در معرض خطر قرار دارند

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۸ / حمل ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه