این موجود شبیه گودزیلا در سواحل گالاپاگوس حضور دارند

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۲۵ / حوت ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه