بی‌دقتی و عدم محاسبه می‌تواند پیامدهای زیان باری داشته باشد. در این ویدئو ببینید

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۲۳ / حوت ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه